30 Čvc

Úplné znění koncesního zákona

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném od 1. ledna 2014
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění účinném od 1. ledna 2014
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 8. 1. 2014]

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
over the counter instant male enhancement pills alpha cactus male enhancement natural supplements for male enhancement pills to increase sex drive pure harmony male enhancement gummies what is a male enhancement over the counter male enhancement cvs erection pills over counter walgreens herbs that enhance male sexuality what do natural male enhancement pills do roaring tiger male enhancement pills aizen power male enhancement do male enhancement patches work horny pills near me norex diet pills reviews keto drive pills shark tank diet pills interfere with birth control cinnamon pill for weight loss dr oz keto pills for diabetes diet pills that help with anxiety ace keto gummies reviews weight loss pill starts with m does oprah really promote keto gummies extra burn keto pill lifetime keto gummies reviews can you take diet pills after gastric bypass will cbd help with sleeping issue thc infused gummy bear recipe trileaf hemp gummies para que sirve condor cbd gummies cbd products drop shipping cbd healing company products elite cbd gummies is spectrum cbd gummies good for diabetes naturally hemp delta 8 gummies cbd hemp victory gardens products lowest cbd gummies cbd gummies ultra pure hemp extract just cbd nighttime gummies best cbd edible products