15 Pro

Stanoviska expertní skupiny MMR k ZVZ

Expertní skupina na svých jednáních dosud dospěla k těmto metodickým doporučením:

Prokazování kvalifikace subdodavatelem

3. prosince 2013: Z formulace návětí § 51 odst. 4 vyplývá, že dodavatel je k prokázání chybějící části kvalifikace pomocí subdodavatele oprávněn, je tedy na rozhodnutí dodavatele, zda této možnosti využije či nikoliv.

číst více…

Stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek u zadavatele, který má samostatné provozní jednotky

21. listopadu 2013: Pro účely posuzování věcné souvislosti při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky lze zohlednit i organizační strukturu zadavatele, pokud ji tvoří samostatně hospodařící jednotky.

číst více…

Přechodné ustanovení v souvislosti s novým občanským zákoníkem

21. listopadu 2013: Pokud je zadávací řízení zahájeno před 01.01.2014 řídí se smlouva “starým” občanským zákoníkem či obchodním zákoníkem, i když bude uzavřena po 01.01.2014. Zadavatel však může stanovit, že se i v takovém případě bude …

číst více…

Uveřejňování předpokládané hodnoty

21. listopadu 2013: Uveřejňování předpokládané hodnoty ve formulářích oznámení veřejné zakázky je nepovinné.číst více…

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.