17 Pro

Otázky a odpovědi „STARÝ“ zákon

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ – Obecná ustanovení (§1 – §20) (169)
ČÁST DRUHÁ – Zadávací řízení (§21 – §85) (503)
ČÁST TŘETÍ – Zvláštní postupy v zadávacím řízení (§86 – §101) (65)
ČÁST ČTVRTÁ – Soutěž o návrh (§102 – §109) (5)
ČÁST PÁTÁ – Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§110 – §124) (47)
ČÁST ŠESTÁ – Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Systém certifik. dod., Zahr. seznam dod. (§125 – §14) (13)
ČÁST SEDMÁ – Společná ustanovení (§146 – §157) (60)
ČÁST OSMÁ – Přechodná a závěrečná ustanovení (§158 – §160) (3)
Nezařazené otázky a odpovědi (139)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.