30 Čvc

Novely koncesního zákona

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 303/2013 Sb.

Zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 179/2010 Sb.

Zákon č. 110/2009 Sb. , kterým  se  mění  zákon  č.  130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných  prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o  podpoře  výzkumu  a  vývoje),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a další související zákony
Zákon č. 110/2009 Sb.

Zákon č. 417/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 417/2009 Sb.

Zákon č. 227/ 2009 Sb., kterým  se  mění  některé  zákony  v  souvislosti  s  přijetím zákona o základních registrech
Zákon č. 227/ 2009 Sb.

Zákon č. 30/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
Zákon č. 30/2008 Sb.kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best cbd gummies for sex women ptx male enhancement formula male enhancement viceles drug yuppie male enhancement gummies cheap ed pills uk prostate erectile dysfunction naturally cure anal stimulation help with penis enlargement top five ed pills bull blood male enhancement reviews cbd gummies for sex cost penis enlargement pills don how to identify viagra pills goli apple cider vinegar gummies review weight loss 5 simple ways to burn off belly fat fusion keto gummies reviews thorne supplements for weight loss weight loss supplements celebrity endorses how to burn small belly fat can you burn belly fat by running fitgum extra strength apple cider vinegar gummies true bio keto gummies reviews chromium supplements and weight loss cbd gummies no thc drug test states ban cbd products do thc gummies lose strength over time delta 8 gummies thc percent cbd gummies for diabetes reviews how often should i take cbd gummies for pain making cannabis tincture with everclear for gummies cbd anxiety dr axe what to look for in real cbd products where can i find cbd gummies locally benefits cbd research high dose cbd for anxiety delta 9 gummy reviews how much thc is usually in gummies cbd pain rolelr full spectrum cbd beauty products keoni cbd gummies price cbd gummy worms clarksville tn