26 Zář

Kontakt

Za účelem poskytnutí metodické podpory mohou tazatelé dotazy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zasílat prostřednictvím e-mailové adresy dotazynzzvz@mmr.gov.cz.

Připomínky k metodikám lze zasílat na adresu pripominkykmetodikam@mmr.gov.cz.

Funkčnost info-linky je momentálně omezena. Otázky k zákonu je nadále možné klást prostřednictvím Info-fora, na webu MMR – Zadat otázku k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – Portál o veřejných zakázkách (portal-vz.cz).

Děkujeme za pochopení. Odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, e-mail: opvz@mmr.gov.cz, tel: +420 234 154 223.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
gold vigra male enhancement excessive daytime sleepiness eds pain pills male enhancement product vigor tronex zytenz male enhancement ingredients best fda approved male enhancement pills boost ultra male enhancement 30 count pills want penis enlargment pills meme can daily exercise cure erectile dysfunction acv keto gummies real reviews does a sweat suit help lose weight reviews for slim dna keto gummies diet pill called burn wegovy and sore throat ace keto acv gummies where to buy how can i lose weight at home without equipment strong appetite suppressant natural trim thin diet pills what acv gummies were on shark tank how do keto acv gummies work super keto acv gummies should one take diet pills after a bowel obstruction can you lose weight on optavia 4 and 2 weight loss gummy as seen on shark tank fda diet pills recommendations best machines to use at the gym to lose weight does turmeric suppress appetite which insurance covers wegovy top diet pill to lose weight is fastin diet pills bad for you gnc total lean diet pills cbd gummies upstate elevator biokinetics cbd gummies can cbd help social anxiety are cbd gummies legal in all states kid eats thc gummies high cbd weed for anxiety best cbd for tmj pain do vidapur cbd gummies work total health cbd gummies steves cbd products