30 Čvc

Archiv k zákonu o veřejných zakázkách

Archiv národní legislativy k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2015 [PDF, 606.92KB]
Zdroj: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/ [online: 30. 1. 2015]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinné od 1. ledna 2014 [PDF, 935.36KB]

Ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dotčená technickou novelou (zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb.)[MS Word, 207.5KB]

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 7. 2012

Transparentní novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[PDF, 1.01MB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. července 2012[MS Word, 1010KB]

Pro úplnost a možnost porovnání:

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012

Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012[PDF, 796.69KB]
Znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách od 1. dubna 2012MS Word, 1008KB]

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012 (zvýrazněny změny dle posledních 3 novel; novely č. 258/2011 Sb. účinné od 12. 9. 2011 a novel č. 367/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb. účinných od 1. 1. 2012) Zdroj: Sbírka zákonů; Aspi verze 12, společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné k 1. 1. 2012[PDF, 977.34KB]

AKTUALIZOVNÉ znění zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012, zde dostupné v anglickém jazyce / CONSOLIDATED TEXT OF ACT no. 137/2006 Coll. on Public Contracts
(entered into effect on the 1st of April 2012)

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, anglická verze[PDF, 738.23KB] – EN

Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
(účinnost 15. 12. 2010 až 31. 5. 2012, zrušena vyhláškou č. 133/2012 Sb.)
Vyhláška č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zadávání veřejných zakázek
Decree no. 339/2010 Coll.


Archiv národní legislativy, platné před 1.7.2006, uvádí původní zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, platný od
1. května 2004. Zákon č. 40/2004 Sb. předcházel současné právní úpravě veřejného investování.

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Právně závazné je pouze české znění zákona publikované ve Sbírce zákonů České republiky. Následující překlady zákona č. 40/2004 Sb. jsou neoficiální.
Zákon č. 40/2004 Sb. (CZ)
Zákon č. 40/2004 Sb.  (AJ)
Zákon č. 40/2004 Sb. (NJ)

Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby
Vyhláška č. 239/2004 Sb., 

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1967 Sb.,

V návaznosti na novelu zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen “zákon”) publikovanou pod č. 60/2005 Sb. připravilo ministerstvo pro místní rozvoj novelu vyhlášky č. 240/2004 Sb. o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Kromě provedení nových ustanovení, vložených do zákona zákonem č. 60/2005 Sb., kterými se vyhláška č. 240/2004 Sb. doplňuje, obsahuje novela této vyhlášky nově vyčleněné zvláštní formuláře pro veřejnou soutěž o návrh, změnu režimu opravy uveřejňovaných údajů na centrální adrese a úpravu hodnotící metody.

Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách
Úplné znění vyhlášky č. 240/2004 Sb., 

Kvůli ucelenosti vývoje právní úpravy veřejného investování předkládáme k dispozici i znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 199/1994 Sb.,

Znění právních předpisů zde uvedených jsou neoficiální, právně závazné je pouze znění publikované ve Sbírce zákonů České republiky.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.