03 Říj

Metodiky ekologické

Metodiky ekologické

Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek

Šetrné projektování

Guidance buildings
Guidance buildings

EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Managment
EU GPP Criteria for Office Building Design, Construction and Managment

Šetrné projektování, vystavba a údržba komunikací

Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance
Revision of Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance

Projektování, výstavba a údržba komunikací
Projektování, výstavba a údržba komunikací

Čistící prostředky a úklidové služby
Čistící prostředky a úklidové služby

Čističky vod
Čističky vod

Datová centra, serverovny a cloudové služby
Datová centra, serverovny a cloudové služby

Doprava
Doprava

Ekoznačka EU – uživatelská příručka
Ekoznačka EU – uživatelská příručka

Elektrická a elektronická zařízení ve zdravotní péči
Elektrická a elektronická zařízení ve zdravotní péči

Elektřina
Elektřina

Kancelářská výpočetní technika
Kancelářská výpočetní technika

Kopírovací a grafický papír
Kopírovací a grafický papír

Nábytek
Nábytek

Nátěrové barvy, laky a silniční značení
Nátěrové barvy, laky a silniční značení

Obkladové desky
Obkladové desky

Počítače, monitory, tablety a chytré
telefony
Počítače, monitory, tablety a chytré
telefony

Silniční doprava
Silniční doprava

Splachovací záchody a pisoáry
Splachovací záchody a pisoáry

Stravování, stravovací služby a prodejní automaty
Stravování, stravovací služby a prodejní automaty

Šetrné zadávání IT
Šetrné zadávání IT

Šetrné zadávání – úklid
Šetrné zadávání – úklid

Teplovodní ohřívače
Teplovodní ohřívače

Textilní výrobky
Textilní výrobky

Údržba veřejných prostor
Údržba veřejných prostor

Úklidové služby ve vnitřních
prostorách
Úklidové služby ve vnitřních
prostorách

Uživatelská příručka pro držitele licence
Uživatelská příručka pro držitele licence

Veřejné osvětlení a dopravní signalizace
Veřejné osvětlení a dopravní signalizace

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení

Výroba tepla a elektřiny
Výroba tepla a elektřiny

Zahradnické výrobky a služby
Zahradnické výrobky a služby

Zařízení k tisku k tisku a kopírování, spotřební materiál a tiskové služby
Zařízení k tisku k tisku a kopírování, spotřební materiál a tiskové služby

Zdravotně technické armatury
Zdravotně technické armatury

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can nolvadex help with erectile dysfunction where to buy long lasting sex pills can a tens unit help with erectile dysfunction 10 mg cialis pills 20mg viagra erection pills over the counter australia best natural supplements for male libido do cbd gummies help with sex rhino 69 pills ingredients pills to increase sex time for male proper cbd gummies penis enlargement how can you fix your erectile dysfunction does cvs sell male enhancement weight loss supplements free trial calcium supplements help weight loss what are the best exercise to burn belly fat will grapefruit burn belly fat ketozen burn belly fat foods to burn belly fat does stairmaster burn belly fat consumer reports best keto gummies royal keto gummies reviews consumer reports coconut oil supplements for weight loss reviews easy make thc gummies king louis big heart thc gummies 150mg cbd balm benefits hemp cbd gummies difference cbd gummies for anxiety and depression thc gummies toronto ocanna cbd gummies reviews full spectrum cbd gummies for adhd how much is 10mg of thc in a gummy fancyli hemp gummies review focl cbd gummies thc or cbd best for pain cbd benefits pamf who owns purekana cbd gummies avid hemp cbd gummy frogs can a doctor prescribe cbd gummies how to make 100mg thc gummies cbd pain marietta