03 Říj

Metodiky obecné

Metodiky obecné

Evropské best practice pro malé a střední podniky
Evropské best practice pro malé a střední podniky

Jedná se o informativní dokument útvarů Komise a nelze jej považovat za jakkoliv závazný pro danou instituci. Upozorňujeme, že příručka podléhá změnám příslušných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství a souvisejících postupů.

Praktická příručka EU pro fondy
Praktická příručka EU pro fondy

Aktualizovaná metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Metodika vymezuje doporučené standardy postupů pro naplnění principů transparentnosti a přiměřenosti procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a měla by sloužit jako návod pro zadavatele při tvorbě/aktualizaci vlastních vnitřních směrnic pro zadávání veřejných zakázek. Metodika byla v průběhu aktualizace konzultována s Econlab z.s. a Oživení o.s. – za spolupráci a konzultace děkujeme.
Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu

Odkaz na externí metodiky

Metodika veřejného nakupování
Metodika veřejného nakupování

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
strong sx maximum sex strength male enhancement best buy on ed pills what is the shelf life of viagra pills what helps my sex drive male enhancement no pills list of drugs to treat premature ejaculation lenest 30 ed green pills strongest male enhancement sold at gas stations no prescription male enhancer super male enhancement pills dabur shilajit gold cures premature ejaculation best male enhancement to grow penis where can i buy erection pills male enhancement cream in pakistan do weight loss gummies have side effects can chewing nicotine gum help you lose weight why is it easier to gain weight than lose it jennifer aniston keto pill do pro burn keto gummies really work prescription diet pills active ingredient what should i know if you take a keto pills is keto life pills safe safe otc weight loss pills paid to lose weight app acv keto gummies simpli health where can i buy golo diet pills body fit diet pills reviews foods to help lose weight and gain muscle where to buy sera cbd gummies cbd stick for pain best cbd skin products full body cbd gummies for ed reviews abc news robin roberts cbd gummies cbd for canine anxiety supermarket the fresh market chains cbd products water soluble cbd products all natural hemp gummies cbd where to buy serenity cbd gummies cbd oil with thc benefits cbd oil for seizures anxiety