03 Říj

Metodiky obecné

Metodiky obecné

Evropské best practice pro malé a střední podniky
Evropské best practice pro malé a střední podniky

Jedná se o informativní dokument útvarů Komise a nelze jej považovat za jakkoliv závazný pro danou instituci. Upozorňujeme, že příručka podléhá změnám příslušných vnitrostátních právních předpisů a právních předpisů Společenství a souvisejících postupů.

Praktická příručka EU pro fondy
Praktická příručka EU pro fondy

Aktualizovaná metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Metodika vymezuje doporučené standardy postupů pro naplnění principů transparentnosti a přiměřenosti procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a měla by sloužit jako návod pro zadavatele při tvorbě/aktualizaci vlastních vnitřních směrnic pro zadávání veřejných zakázek. Metodika byla v průběhu aktualizace konzultována s Econlab z.s. a Oživení o.s. – za spolupráci a konzultace děkujeme.
Metodika zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu

Odkaz na externí metodiky

Metodika veřejného nakupování
Metodika veřejného nakupování

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.