24 Říj

Různé

V níže uvedených rubrikách naleznete ostatní metodické materiály, analýzy, ankety apod.

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Finančním analytickým úřadem připravili informativní materiál k problematice skutečných majitelů „Příručka evidování skutečných majitelů“. Cílem Příručky je srozumitelně představit pojem skutečného majitele, a to především z hlediska jeho zjišťování a následného evidování v evidenci skutečných majitelů podle právní úpravy účinné od 1. června 2021. Informace v Příručce jsou primárně určeny pro tzv. evidující osoby, tj. ty, kdo mají plnit evidenční povinnost. Příručka však může představovat užitečný informační rámec i pro další subjekty, které s údaji z evidence skutečných majitelů pracují. Příručka je nezávazná, její účel je čistě informativní a pomocný.
Příručka: priruckaSM.pdf (justice.cz)
Evidence skutečných majitelů: Informační systém evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)
kw rolex daytona mens 40mm 116520 stainless steel oyster bracelet usa to develop a surprisingly cutting edge high-level superior important features take a look at.swiss grade tw rolex datejust 41mm mens 116334blsj oyster bracelet.

Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele
Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Zpracování stanoviska pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
Stanovisko MMR pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše


Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
do blueberries help erectile dysfunction male enhancement platinum edition rail male enhancement price hard 10 days male enhancement capsule does male enhancement pills make you last longer what medication is use to treat premature ejaculation treat erectile dysfunction with supplements rock hard erection pills usa best pills to make sex last longer how i cured erectile dysfunction buttocks enhancing underwear male blue viagra pills vs yellow viagra pills dolly parton diet pill where to inject wegovy for best results best weight loss pills over the counter 2018 what is the best diet pill to buy para que sirven las slimming gummies side effects of keto fuel pills how to lose weight on face and chin how much weight can you lose on dherbs how fast do weight loss pills work lipase inhibitor diet pill is wegovy covered by unitedhealthcare can you take alli with other diet pills sleeping aid cbd cbd pain killer cbd gummies black bottle can military take cbd gummies bad reactions to cbd gummies cbd kid gummies cbd fitness products which cbd products have the most cannabinoids gummy edible thc cold thc gummies does cbd help sleep issues 5 to 1 cbd thc gummies cbd concentrate products cbd roll on for back pain booster thc gummies innovative cbd products