24 Říj

Různé

V níže uvedených rubrikách naleznete ostatní metodické materiály, analýzy, ankety apod.

Ministerstvo spravedlnosti v součinnosti s Finančním analytickým úřadem připravili informativní materiál k problematice skutečných majitelů „Příručka evidování skutečných majitelů“. Cílem Příručky je srozumitelně představit pojem skutečného majitele, a to především z hlediska jeho zjišťování a následného evidování v evidenci skutečných majitelů podle právní úpravy účinné od 1. června 2021. Informace v Příručce jsou primárně určeny pro tzv. evidující osoby, tj. ty, kdo mají plnit evidenční povinnost. Příručka však může představovat užitečný informační rámec i pro další subjekty, které s údaji z evidence skutečných majitelů pracují. Příručka je nezávazná, její účel je čistě informativní a pomocný.
Příručka: priruckaSM.pdf (justice.cz)
Evidence skutečných majitelů: Informační systém evidence skutečných majitelů – Ministerstvo spravedlnosti České republiky (justice.cz)

Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele
Aktualita MMR: Změna v postupu zadavatele před uzavření smlouvy – zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele

Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků
Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Zpracování stanoviska pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše
Stanovisko MMR pro zadávání veřejných zakázek vzhledem ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše


Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.