05 Pro

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody.

Systém NEN je dostupný na 2 adresách:

Systém je určen pro následující skupiny uživatelů:

  • široká veřejnost
  • zadavatelé
  • dodavatelé
  • externí administrátoři

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíče, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený systém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti.
  • Je napojen na Věstník veřejných zakázek.

NEN je od 1. července 2018 povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace na základě usnesení vlády č. 408/2018.

Prezentace NEN – zadavatel
Prezentace NEN – dodavatel


Aktuální stav využívání NEN

Počet realizovaných vz – 71 000

Hodnota vz – 258 000 000 000 Kč bez DPH

Počet zadavatelů – 1 641

Počet dodavatelů – 15 000


Vládní materiály týkající se NEN

Zprávy o fungování NEN
UV 408 o povinném využívání NEN – celkové znění
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Důležité odkazy

Certifikát č. ATS-20191202 – funkčnost
Certifikát č. ATS-20191203 – prostředí
Často kladené dotazy k NEN
Pravidla NEN
Uživatelské příručky NEN
Školení  NEN – odkaz do přihlašovacího systému

Uživatelská podpora NEN

Telefon: +420 841 888 841           
6:00-18:00 v pracovní dny
Volání je zpoplatněno vnitrostátní minutovou sazbou dle vašeho tarifu.

Email: hotline@nipez.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
virmax natural male enhancement tablets 30ct progesterone male breast enhancement fxm male enhancement safe premature ejaculation humiliation tumblr zen male enhancement side effects what age does your sex drive go down common reasons for premature ejaculation premature ejaculation medicine in usa vaso technology penis enlargement best medicine to reduce male libido how to boost your sex drive on birth control aloe vera male libido how to help boyfriend with sexual performance anxiety sex drive down because of birth control enlarge penis sleevs foods not good for sex drive risperidone side effects sex drive viagra online no subscription quit drinking no sex drive how to enlarge my penis can cabbage help you lose weight most popular prescribed diet pills liquid diet meal plan for weight loss best belly fat burner pills in india how did roseanne lose weight best foods to eat for lunch to lose weight eating grapefruit to lose weight eat six meals a day to lose weight best cbd for topical application neuralgia pain sour patch cbd gummies delta 9 hemp gummies kana lavender cbd sleeping mask what are the effects of cbd gummy bears cbd gummies for weight loss canada cbd gummies for erectile dysfunction cbd for anxiety and ocd king of chill cbd gummies 400x gummies cbd watermelon leafly best cbd for pain 2 to 1 cbd thc gummies