05 Pro

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ).  Jedná se o elektronický nástroj dle § 213 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Je plně certifikovaný dle vyhlášky č. 260/2016 Sb. o certifikaci elektronických nástrojů a certifikátu shody.

Systém NEN je dostupný na 2 adresách:

Systém je určen pro následující skupiny uživatelů:

  • široká veřejnost
  • zadavatelé
  • dodavatelé
  • externí administrátoři

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíče, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený systém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti.
  • Je napojen na Věstník veřejných zakázek.

NEN je od 1. července 2018 povinný pro většinu ústředních orgánů státní správy a jejich podřízené organizace na základě usnesení vlády č. 408/2018.

Prezentace NEN – zadavatel
Prezentace NEN – dodavatel


Aktuální stav využívání NEN

Počet realizovaných vz – 71 000

Hodnota vz – 258 000 000 000 Kč bez DPH

Počet zadavatelů – 1 641

Počet dodavatelů – 15 000


Vládní materiály týkající se NEN

Zprávy o fungování NEN
UV 408 o povinném využívání NEN – celkové znění
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Důležité odkazy

Certifikát č. ATS-20191202 – funkčnost
Certifikát č. ATS-20191203 – prostředí
Často kladené dotazy k NEN
Pravidla NEN
Uživatelské příručky NEN
Školení  NEN – odkaz do přihlašovacího systému

Uživatelská podpora NEN

Telefon: +420 841 888 841           
6:00-18:00 v pracovní dny
Volání je zpoplatněno vnitrostátní minutovou sazbou dle vašeho tarifu.

Email: hotline@nipez.cz

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what do ed pills do cbd oil to treat erectile dysfunction kangaroo sex pill can affect my drug test siberian ginseng male enhancement male sex enhancement gel packs explosion male enhancement pill reviews male enhancement cream uk viagra pills in shoppers drug mart hypercor weight loss pills cayenne pepper weight loss pills keto weight loss pills hong kong how much weight do you lose overnight keto pills side effects long term diet pill with phentermine and topiramate intuitive eating lose weight mojo in the morning diet pills healthy dinner to lose weight turmeric diet secret pills do i keep wegovy in the fridge how to lose weight fast for picky eaters white oval diet pill with blue dots how to lose weight in 12 weeks what happened to alli weight loss pills how to take biopure keto gummies secret nature cbd products near me california department of health cbd products cbd gummies in alabama high dosage cbd gummies recipe for gummy thc distillate kushy punch cbd gummy review infuze xtracts thc gummies smokiez watermelon cbd gummies blue vital cbd gummies thc gummies and high blood pressure cbd pain study cbd isolate for anxiety stories dangers with cbd products private label cbd products nevada jellity thc gummies 100 mg delta 9 gummies