24 Říj

IS ESPD

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení o finanční situaci, způsobilosti a vhodnosti pro zadávací řízení, které za sebe předkládají podniky. Je k dispozici ve všech jazycích EU a používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU. Díky jednotnému osvědčení již uchazeči nemusí předkládat veškeré doklady a různé formuláře používané v zadávacích řízeních v EU v minulosti, což výrazně zjednodušuje přístup k přeshraničním zadávacím řízením. Od října 2018 se jednotné osvědčení poskytuje jen elektronicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí poskytuje kupujícím, uchazečům a dalším subjektům majícím zájem o elektronické vyplnění jednotného osvědčení bezplatnou internetovou službu. Lze vyplnit online formulář, vytisknout jej a zaslat jej kupujícímu spolu se zbytkem nabídky. Pokud řízení probíhá elektronicky, lze jednotné osvědčení vyexportovat, uložit a zaslat elektronicky. Jestliže jsou dané údaje stále správné, lze jednotné osvědčení předložené v rámci předchozího zadávacího řízení znovu použít. V případech, kdy uchazeči uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tito uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni nebo proti nim může být vedeno stíhání.
rolex datejust m126231 0015 pour des hommes 36mm argente cadran blanc in this modern society.rolex datejust 41 two tone 18kt yg ss cadran negru 126333 come with 80% off.

Vstup do IS ESPD – https://www.espd.cz/filter

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast Premature Ejaculation (PE): Causes, Symptoms & Treatment naturally huge male enhancement pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with Natural Herbs For Erectile Dysfunction Treatment ask men top sex pills Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills drugs and supplements does male enhancement pills really work RESOURCES resources male enhancement reviews Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 Natural Herbs For Erectile Dysfunction Treatment ask men top sex pills Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? sex and relationships testo male enhancement reviews RESOURCES resources male enhancement reviews Health Benefits Of Sexual Intercourse best male enhancement drug to get hard fast Viagra: How Does It Work? Side Effects is there pills for man sex ExtenZe Reviews 2024: Longest Lasting Sex Pills erectile dysfunction medication pros and cons Vitamins That Help Male Enhancement healthy sex drive Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills