24 Říj

IS ESPD

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky („jednotné osvědčení“) je prohlášení o finanční situaci, způsobilosti a vhodnosti pro zadávací řízení, které za sebe předkládají podniky. Je k dispozici ve všech jazycích EU a používá se jako předběžný doklad o splnění podmínek požadovaných v zadávacích řízeních v celé EU. Díky jednotnému osvědčení již uchazeči nemusí předkládat veškeré doklady a různé formuláře používané v zadávacích řízeních v EU v minulosti, což výrazně zjednodušuje přístup k přeshraničním zadávacím řízením. Od října 2018 se jednotné osvědčení poskytuje jen elektronicky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Evropskou komisí poskytuje kupujícím, uchazečům a dalším subjektům majícím zájem o elektronické vyplnění jednotného osvědčení bezplatnou internetovou službu. Lze vyplnit online formulář, vytisknout jej a zaslat jej kupujícímu spolu se zbytkem nabídky. Pokud řízení probíhá elektronicky, lze jednotné osvědčení vyexportovat, uložit a zaslat elektronicky. Jestliže jsou dané údaje stále správné, lze jednotné osvědčení předložené v rámci předchozího zadávacího řízení znovu použít. V případech, kdy uchazeči uvedou v jednotném osvědčení závažným způsobem zkreslené údaje anebo v případech, kdy tyto informace neuvedou nebo kdy nejsou s to předložit další podklady, mohou být tito uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni nebo proti nim může být vedeno stíhání.
rolex datejust m126231 0015 pour des hommes 36mm argente cadran blanc in this modern society.rolex datejust 41 two tone 18kt yg ss cadran negru 126333 come with 80% off.

Vstup do IS ESPD – https://www.espd.cz/filter

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Hemp Gummies That Are Sold In Stores Cbd Gummies Berkeley Liborectin Cbd Gummies Biolife Cbd Gummies 300mg Reviews Cbd Oil Anxiety Nih Cbd Hemp Oil For Sale Pain Cbd Infused Sheets Benefits Live Cbd Gummies Cbd Gimmies For Sleep Cbd Products Hayden Id Best Cbd Bud For Relaxation And Anxiety Buy Cbd Gummies Auburndale Fl Best Rated Cbd Gummies On Amazon Pure Kana Cbd Gummies Review Zebra Cbd Gummies Review Cbd Oil For Eye Pain How Long Does It Take For Cbd Gummies To Work Cbd Relieves Anxiety Nature Boost Cbd Gummies For Ed Select Cbd For Pain