09 Čvn

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019

zdroj ASPI

Zákon č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019

zdroj ASPI

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Odkaz obsahuje i znění doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – překlad do anglického jazyka
ACT no. 134/2016 Coll. on Public Procurement

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění.

Novelizace

Novelizace provedená zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Novelizace provedená zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 22. května 2017
Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinná od 1. července 2017
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Novelizace provedená zákonem č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená Nálezem Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nález Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
humber one male enhancement supplement does male enhance xr work male enhancement surgery average price what pills look like viagra buck like a bull male enhancement reviews stick shift male enhancement reviews the best over the counter male enhancement shoppers drug mart erectile dysfunction man up sex stamina pills when to have sex after taking pills safest over the counter male enhancements x rock male enhancement reviews male sex stamina booster pills marathon 21 male enhancement how much weight can one lose in a month what is the strongest diet pill on the market best way to lose weight in legs and stomach dr reviews on keto pills is ace keto acv gummies safe fat loss pill from sharktank diet pills reduce atp production molecuslim diet pill reviews diet pills tulsa ok the shark tank keto gummies how much weight can i lose 2 months dr oz diet pill garcinia cambogia does eating with chopsticks helps lose weight diet pills phentermine cheap how to lose weight quickly in a month veggie meals to lose weight board of health cbd products wareham ma benefits of cbd protein powder cbd sleep gummies reviews marley cbd gummies best cbd gummies for anxiety without thc cbd gummies for anxiety and adhd dr greggs cbd pain cream european journal for pain cbd cbd gummies before driving cbd can help with anxiety