09 Čvn

Úplné aktuální znění zákona o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024 (anglická verze)
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2024 (anglická verze)

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 16. července 2023

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. září 2022

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. února 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2022

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. června 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 1. ledna 2021

zdroj ASPI

Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019
Úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinné od 26. listopadu 2019

zdroj ASPI

Zákon č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. února 2019

zdroj ASPI

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinný od 1. října 2016
Odkaz obsahuje i znění doprovodného zákona č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – překlad do anglického jazyka
ACT no. 134/2016 Coll. on Public Procurement

Pozn. Uveřejněný překlad zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek slouží pouze pro informativní účely, právně závazná je pouze česká verze jmenovaného zákona v platném znění.

Novelizace

Novelizace provedená zákonem č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 412/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Novelizace provedená zákonem č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novelizace provedená zákonem č. 417/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novelizace provedená zákonem č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Novelizace provedená zákonem č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Novelizace provedená zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Novelizace provedená zákonem č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 22. května 2017
Zákon č. 147/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Novelizace provedená zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, účinná od 1. července 2017
Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Novelizace provedená zákonem č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novelizace provedená zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Novelizace provedená Nálezem Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nález Ústavního soudu č. 309/2019 Sb., ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
my mega size male enhancement how can i stay erect for hours without pills rhino horn boner pills cialis male enhancement reviews lasting performance max factor review pills to help get erection bold male enhancement oil reviews alternative to viagra male sexual enhancement products one hour erection pills where to get CBD gummies for ed fury male enhancement pills rhino infinity 10k male enhancement pill reviews shark tank erection pills top ten male enhancement pills 2024 viagra natural puerto rico bio lyfe keto acv gummies how to lose weight as a binge eater are royal keto gummies legitimate how to lose weight with low cortisol levels where do you lose weight first face goli gummies help with weight loss where can i buy prescription diet pills online what is gold coast keto gummies how to lose weight as a type 1 diabetes slim fast plus diet pills can fat absorption pills be harmful how much does wegovy cost with savings card highest cbd products effects of delta 9 thc gummies cbd and pain pubmed lyft gummy worms cbd edibles max strength 20 grams cbd pain how fast does it work testimonials wildflower cbd products 500mg cbd gummies effects doctor juan rivera choice cbd gummies best topical pain relief cbd thc gummy bears and alcohol koi cbd gummies side effects best cbd or thc product to treat nausea