04 Úno

Anonymizovaná nejčastější auditní zjištění

Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění:

Zjištění č. 1 Neúplné podkladové dokumenty
Zjištění č. 2 Nedodržení termínů
Zjištění č. 3 Nerespektování podmínek vyplývajících ze ZVZ
Zjištění č. 4 Stanovení nepřiměřených kvalifikačních či technických předpokladů
Zjištění č. 5 Nevhodně stanovená hodnotící kritéria
Zjištění č. 6 Nedodržení druhu zadávacího řízení veřejné zakázky
Zjištění č. 7 Podstatné změny smlouvy
Zjištění č. 8 Rozpory
Zjištění č. 9 Smluvní pokuty
Zjištění č. 10 Diskriminační definice předmětu veřejné zakázky

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pills and meth swiss navy size male enhancement do male libido booster pills work help boost my sex drive diabetes help with erectile dysfunction is there a natural supplement for erectile dysfunction king size male enhancement supplements male cbd enhancement gummies tigra male enhancement potency pills review does viagra help with peyronies man up ed pills does vialis male enhancement work exercise to help premature ejaculation miraculous herb male enhancement medication that begins with a d for erectile dysfunction clomid to treat erectile dysfunction 9 mile and greenfield diet pills is it hard to get wegovy metabolife weight loss pills best weight loss pills for woman sauna everyday to lose weight 30 day challenge lose weight via keto bhb apple gummies impact keto gummies shark tank smilz cbd gummies reverse dementia 400mg cbd gummies with thc for sale cbd facial nerve pain medigreens cbd gummies for sale thc gummies for anxiety relief order delta 9 thc gummies how to make thc gummies with shatter cbd medical benefits antidepressant purple berry thc gummies just cbd gummies sour bears review cbd gummies to quit nicotine utah cbd gummy shapes cbd 25mg gummy benefits of a cbd massage cannabis infused elderberry gummies delta 9 gummies colorado