04 Úno

Anonymizovaná nejčastější auditní zjištění

Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění:

Zjištění č. 1 Neúplné podkladové dokumenty
Zjištění č. 2 Nedodržení termínů
Zjištění č. 3 Nerespektování podmínek vyplývajících ze ZVZ
Zjištění č. 4 Stanovení nepřiměřených kvalifikačních či technických předpokladů
Zjištění č. 5 Nevhodně stanovená hodnotící kritéria
Zjištění č. 6 Nedodržení druhu zadávacího řízení veřejné zakázky
Zjištění č. 7 Podstatné změny smlouvy
Zjištění č. 8 Rozpory
Zjištění č. 9 Smluvní pokuty
Zjištění č. 10 Diskriminační definice předmětu veřejné zakázky

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.