04 Úno

Anonymizovaná nejčastější auditní zjištění

Vybraná anonymizovaná nejčastější auditní zjištění:

Zjištění č. 1 Neúplné podkladové dokumenty
Zjištění č. 2 Nedodržení termínů
Zjištění č. 3 Nerespektování podmínek vyplývajících ze ZVZ
Zjištění č. 4 Stanovení nepřiměřených kvalifikačních či technických předpokladů
Zjištění č. 5 Nevhodně stanovená hodnotící kritéria
Zjištění č. 6 Nedodržení druhu zadávacího řízení veřejné zakázky
Zjištění č. 7 Podstatné změny smlouvy
Zjištění č. 8 Rozpory
Zjištění č. 9 Smluvní pokuty
Zjištění č. 10 Diskriminační definice předmětu veřejné zakázky

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cbd gummies helps erectile dysfunction pills for premature ejaculation over the counter extenze male sexual enhancement big bear male enhancement pills can pelvic floor exercises help erectile dysfunction generic viagra red viagra pills rhino 10k infinity pill review medication that begins with a d for erectile dysfunction male performance enhancer pills over the counter review titan male enhancer clomipramine reviews for premature ejaculation target male enhancement cream how i cured my erectile dysfunction neolife products for erectile dysfunction phytolast male enhancement where to buy alternative pills to viagra what happened to alli diet pills dynamic keto diet pills keto live happy pills novo nordisk weight loss drug wegovy need to lose weight but no motivation shark tank gummy weight loss dangers of shark tank diet pill healthy keto gummies by ree drummond how to lose weight at 270 lbs transform acv gummies reviews diet pills to reduce cortisol do diet pills make you angry hemp gummies for depression california cbd products cbd cinnamon gummies cbd full spectrum vs isolate for anxiety dr kerklaan natural cbd pain stick rub pure hemp hemp gummies do cbd gummies work for stress royal cbd gummies reviews hemp bomb gummies 180mg can cbd gummies help quit drinking making cbd gummies with jello tegan cbd gummies