30 Čvc

Koncesní zákon a jeho prováděcí právní předpisy

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Účelem koncesního zákona je zejména zajištění ucelené právní úpravy koncesních smluv, resp. stanovení podmínek a postupu zadavatelů při jejich uzavírání. Koncesní smlouvy jsou uzavírány v rámci spolupráce subjektů veřejné správy a soukromého sektoru za účelem zajištění financování, výstavby, obnovení, správy či údržby veřejné infrastruktury nebo poskytování veřejné služby.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what happens when you take bluechew does viagra help in cold weather shoppers drug mart male enhancement phisical viagra perscr help natures stimulant cbd gummies for sex maximizer male enhancement in pakistan silverback extreme male enhancement pills to increase sex time in karachi bigger now male enhancement what happened to rhino pills performance plus male enhancement review does insurance cover viagra pills broad spectrum cbd gummy iris cbd gummie squares delta 9 for sale near me cbd 30mg gummies limited cbd product line efectos de cbd gummies tienda de productos de thc y cbd hemp bomb gummies wholesale gallbladder pain and cbd 600 mg gummies thc cbd sports products cbd gummy pdx airport cbd products dallas cbd sleep drops review how does cbd stop pain green otter cbd cube gummies what cbd is good for sleep does 20 to 1 cbd help anxiety does cbd work for tooth nerve pain cbd gummy manufacturer usa cbd gummies in alabama biolife cbd gummies cost does cbd work for tooth pain wana gummies cbd 10 to 1 100mg pure veda cbd gummies cbd gummies yummy cbd are hemp gummies good for anxiety will delta 9 thc gummies get me high