18 Čvc

Profil zadavatele

V § 28 odst. 1 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je profil zadavatele vymezen jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Podrobnější požadavky na profil zadavatele jsou stanoveny v § 214 zákona a v prováděcích předpisech.

Dne 31. 5. 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, která vstoupila v účinnost dne 1. 10. 2016 společně s novým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatelé jsou v souladu s § 18 odst. 5 této vyhlášky povinni zajistit, aby základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele měly podobu strukturovaných dat, jejichž popis je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

V Informačním systému o veřejných zakázkách v sekci „Profily zadavatelů“  je k dispozici podrobný popis XML a XSD schémat podle nové právní úpravy.

V případě dotazů a připomínek k XSD schématům a nové vyhlášce jsou k dispozici následující kontaktní maily:

Pro dotazy technického charakteru: hot-line_isvz@asd-software.cz

Pro metodické dotazy týkající se nové vyhlášky: oneuis@mmr.cz

Přehled certifikovaných profilů zadavatele – podrobný přehled certifikovaných elektronických nástrojů je k dispozici zde

Adresa Funkčnost Prostředí
Národní elektronický nástroj https://nen.nipez.cz/ Ano Ano
E-ZAK https://www.ezak.cz/ Ano Ano
X-EN https://www.vhodne-uverejneni.cz/x-en-certifikovany-elektronicky-nastroj Ano Ano
Tender arena https://www.tendersystems.cz/tenderarena.html Ano Ano
Profily zadavatelů https://profily.proebiz.com/ Ano Ano
zadavatel.cz https://www.zadavatel.eu/, https://www.e-zakazky.cz/ Ano Ano
CENT https://www.profilzadavatele-vz.cz/ Ano Ano
KDV https://www.kdv.cz/ Ano Ano
FirstBuySale http://www.firstbuysale.info/ Ano Ano
x:tendr-profil zadavatele https://www.rts.cz/profil-zadavatele.aspx Ano Ano
Eveza https://www.eveza.cz/ Ano Ano
EZVR https://vz.svs.cz/index.php?page=vz&flt=0 Ano Ne
Athena https://www.nasprofil.cz/ Ano Ne
eZakazky Ano Ne
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.