30 Čvc

Usnesení vlády k zákonu o veřejných zakázkách

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 246/2013 [PDF, 20.33KB]

Usnesení vlády ze dne 12. prosince 2012 č. 925 k Seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce

Usnesení č. 925/2012[PDF, 24.81KB]
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce[PDF, 286.24KB]

Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení vlády č. 630/2011[PDF, 18.7KB]

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011[PDF, 36.35KB]
Příloha č. 1 – Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
Příloha č.1 k usnesení č. 451/2011[PDF, 256.63KB]
Příloha č. 2 – Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011[PDF, 209.01KB]
Příloha č. 3 – Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011[PDF, 207.43KB]
Příloha č. 4 – Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011[PDF, 59.88KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
Usnesení vlády č. 465/2010[PDF, 33.66KB]
Pravidla uplatňování environmentálních požadavků[PDF, 30.45KB]
Příloha č.1 – Metodika pro nákup nábytku[PDF, 77.44KB]
Příloha č. 2 – Metodika pro nákup výpočetní techniky[PDF, 69.38KB]

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
Usnesení vlády č. 763/2007[PDF, 23.66KB]
Metodika[PDF, 185.28KB]

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
iron horse male enhancement top chinese male sex pills best sexual enhancement pills for men green para hombres paradise sex pills erectile dysfunction fast natural cure can erectile dysfunction always be cured erection delay pills best ed cbd gummies male enhancement pill ingredients mojo nights male enhancement work are methods to help erectile dysfunction go rhino male enhancement reviews cbd benefits sex drive erectile dysfunction over the counter pills that work can you lose weight hula hooping green tea fat burner pills side effects where can i buy keto max science gummies keto science keto burn gummies near me number one rated perscription diet pill vital proteins apple cider vinegar gummies reviews stomach wrap lose weight ayesha curry diet pill best weight loss gummie natural caffeine pills for weight loss whats the best weight loss gummies acv pills and weight loss keto pill the real ones pills to speed up weight loss diet pills good for blood pressure most weight you can lose in a month cardio exercises at gym to lose weight michie tn diet pills elite hemp gummies review thc gummy bears recipe cbd gummies types cbd e liquid for back pain thc death star gummy vitality lab cbd gummies cbd snack benefits new jersey law on cbd products