30 Čvc

Usnesení vlády k zákonu o veřejných zakázkách

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246 o zrušení usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a uložení povinností v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě výjimek a významných veřejných zakázek
Usnesení vlády č. 246/2013 [PDF, 20.33KB]

Usnesení vlády ze dne 12. prosince 2012 č. 925 k Seznamu komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce

Usnesení č. 925/2012[PDF, 24.81KB]
Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení a elektronické aukce[PDF, 286.24KB]

Usnesení vlády ze dne ze dne 24. srpna 2011 č. 630 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení vlády č. 630/2011[PDF, 18.7KB]

Usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011[PDF, 36.35KB]
Příloha č. 1 – Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště:
Příloha č.1 k usnesení č. 451/2011[PDF, 256.63KB]
Příloha č. 2 – Vzorový provozní řád elektronických tržišť:
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011[PDF, 209.01KB]
Příloha č. 3 – Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV schválené nařízením komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011[PDF, 207.43KB]
Příloha č. 4 – Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011[PDF, 59.88KB]

Usnesení vlády ze dne 14. června 2010 č. 465 k Pravidlům uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
Usnesení vlády č. 465/2010[PDF, 33.66KB]
Pravidla uplatňování environmentálních požadavků[PDF, 30.45KB]
Příloha č.1 – Metodika pro nákup nábytku[PDF, 77.44KB]
Příloha č. 2 – Metodika pro nákup výpočetní techniky[PDF, 69.38KB]

Usnesení vlády ze dne 11. července 2007 č. 763 o Metodice k používání některých všeobecných technických specifikací při zadávání veřejných zakázek na nákup osobních počítačů
Usnesení vlády č. 763/2007[PDF, 23.66KB]
Metodika[PDF, 185.28KB]

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.