30 Led

Seznam certifikovaných nástrojů – e-tržiště – dle zákona č. 137/2006 Sb.

ARCHIV

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu. Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

Níže uvedené certifikáty se vztahují k funkčnosti resp. prostředí elektronických tržišť.

Udělené certifikáty:

2012

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
Sdružení E-TENDERS, zastoupené
společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – VysočanyNázev
elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121203
Certifikát č. ATS-20121203
/ certifikát funkčnosti
Sdružení E-TENDERS,
zastoupené společností Tender systems s.r.o.
Kolmá 6/682 190 00
Praha 9 – Vysočany
19. 12. 2012 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20121204
Certifikát č. ATS-20121204
/ certifikát prostředí

2013

Objednatel Datum vydání certifikátu Certifikační orgán Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Gemin, verze 4
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130101
Certifikát č. ATS-20130101
/ certifikát funkčnosti
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
17. 1. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130102
Certifikát č. ATS-20130102
/ certifikát prostředí
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje
TENDERMARKET, verze 1
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130204
Certifikát č. ATS-20130204
/ certifikát funkčnosti
Sdružení TENDERMARKET,
zastoupené společností Tender
systems s.r.o.
Náměstí Před bateriemi 692/18
162 00 Praha 6
25. 2. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130205
Certifikát č. ATS-20130205
/ certifikát prostředí
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1Název elektronického nástroje
Centrum veřejných zakázek, verze 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130403
Certifikát č. ATS-20130403
/ certifikát funkčnosti
Česká pošta s. p.
Politických věznů 909/4
225 99 Praha 1
26. 4. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20130404
Certifikát č. ATS-20130404
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9P13001
Certifikát č. V9P13001
/ certifikát prostředí
Vortal Connecting Business CZ s.r.o.
Na Hrázi 176/17
180 00 Praha 8Název elektronického nástroje
Elektronické tržiště “vortalGOV”
verze 1 pro VZMR a ZPŘ
29. 4. 2013 Elektrotechnický
zkušební ústav, s.p.
Certifikát č. V9F13002
Certifikát č. V9F13002
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 BrnoNázev elektronického nástroje
Elektronické tržiště Český trh, ver. 1.0
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131101
Certifikát č. ATS-20131101
/ certifikát funkčnosti
ČESKÝ TRH a.s.
Špitálka 23b
602 00 Brno
14. 11. 2013 RELSIE, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20131102
Certifikát č. ATS-20131102
/ certifikát prostředí
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
love bears male enhancement gummies reviews male power airotic mesh enhancement short lisinopril to treat erectile dysfunction drugs to treat erectile dysfunction in nigeria what are extenze pills for penis enlargment pills it scene drugs most used to treat erectile dysfunction rail male enhancement price trim to lose weight fastest way for a man to lose weight its work slimming gummies himalayan salt diet for weight loss how to lose weight and not starve what does apple cider vinegar gummies do alli diet pill eating plan how much weight can i lose in 7 months water pills weight loss reviews dhea to lose weight ingredients of keto weight loss pills how to lose weight working 12 hour night shifts can you purchase pentermine diet pills in tijuana mx green tea diet pills work does cbd or thc help with anxiety how long does cbd infused gummies take to work cbd for back and nerve pain bliss gummies cbd synergy cbd gummies 180 on hemp gummies make cbd gummies koko gummies thc 500mg purganic cbd gummies medterra cbd sleep gummies mambas gummies thc does cbd help with tattoo pain how long are cbd gummies in your system cbd capsules 300mg benefits thc gummies legal in ga reassure hemp extract gummies contain cbd green ape cbd gummies for tinnitus reviews how much hemp cbd should take for anxiety