13 Lis

Archiv evropské legislativy

Směrnice

Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 DE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Změna_směrnic_Směrnice_EP a Rady_75_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 DE

Nařízení

Nařízení komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení
v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005     CZ
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005      EN

Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  CZ
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  EN
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  FR
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  DE

Nařízení komise (ES) č. 1150/2009         ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS.


Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
Viagra: How Does It Work? Side Effects is there pills for man sex ExtenZe Reviews 2024: Longest Lasting Sex Pills erectile dysfunction medication pros and cons How To Have A Better Orgasm For Male can male enhancement medicine from thailand cause dry orgasm Viagra, Cialis, Levitra, and Stendra: Which Should You Choose? what is sex like on ed pills health promotion services information male enhancement reviews health and wellness rhino male enhancement where to buy sex and relationships testo male enhancement reviews Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? What Male Enhancement Pills Can Do For You? can viagra help with Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 Top 6 Best Male Enhancement Pills ask men top sex pills Erectile Dysfunction: Treatment & Home Care yellow pills volume 2 Top 6 Best Male Enhancement Pills ask men top sex pills mens health penis enlargement review Erectile Dysfunction: Causes , Symptoms & Prevention best natural ed pills List Of FDA Approved Male Enhancement Pills max male enhancement reviews Viagra Not Working: What Can I Do? What Is an Erection? Viagra: How Does It Work? Side Effects is there pills for man sex Top 6 Best Male Enhancement Pills ask men top sex pills Vitamins That Help Male Enhancement healthy sex drive