13 Lis

Archiv evropské legislativy

Směrnice

Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha XX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a příloha VIII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o veřejných zakázkách.

Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_Komise_51_2005 DE

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2005/75/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterou se opravuje směrnice 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

Změna_směrnic_Směrnice_EP a Rady_75_2005 CZ
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 EN
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 FR
Změna_směrnic_Směrnice_EP_a_Rady_75_2005 DE

Nařízení

Nařízení komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení
v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005     CZ
Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005      EN

Nařízení Komise (ES) č. 2083/2005 ze dne 19. prosince 2005 , kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek.

Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  CZ
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  EN
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  FR
Změna_směrnic_Nařízení_2083_2005  DE

Nařízení komise (ES) č. 1150/2009         ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS.


Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cyvita male enhancement pills costco male enhancement pills big man male enhancement from germany v9 male sexual stimulant best enhancement pills natural pills to increase male sex drive metallic blue male enhancement capsule male enhancement pills 30 day free trial can citalopram cure premature ejaculation dragon male enhancers orem ut does anal sex help with erectile dysfunction are there diet pills that actually work keto pills for wt loss best otc diet pill reviews how to lose weight at college is keto gummies a con do digestive enzymes help you lose weight did savannah guthrie lose weight best way to lose the most weight in 30 days dances that help you lose weight fat burner extreme pills cold water lose weight number 1 keto gummies bhb keto pills shark tank apple cider vinegar gummies for teflyx the truth about cbd products cbd transdermal patches for pain topical cbd for treating chronic back pain where can you buy uly cbd gummies what are the known benefits of cbd oil choice cbd gummies just cbd gummies for pain what is an average cbd dose for pain tyler perry cbd products botanical farms cbd gummies amazon custom cbd product boxes cbd products menomonee falls how much cbd to start with for pain oros cbd gummies for ed the benefits of cbd vape oil cbd products thailand