Evropská legislativa

17 Zář
Dne 5.července 2018 Evropská komise vydala Prováděcí rozhodnutí o použitelnosti …
05 Říj
Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí sta…
13 Lis
Směrnice Směrnice Komise 2005/51/ES ze dne 7. září 2005, kterou se mění příloha …
13 Lis
Nařízení jako prováděcí akty Komise EU a Rady slouží k přímé implementaci práva …
13 Lis
Novely upravující stávající právní předpisy EU, zejména potom směrnice 2004/18/E…
13 Lis
Evropské zadávací směrnice podrobně upravují postupy při zadávání nadlimitních v…
13 Lis
Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány směrnice, …
Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.