13 Čvc

Archiv

Archiv stanovisek expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Stanovisko ke GPA 2
– stanovisko, zda se na veřejnou zakázku vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (Government Procurement Agreement – GPA), jež upravuje základní principy a základní práva a povinnosti, které je nutné dodržovat při zadávání veřejných zakázek na území smluvních stran GPA.

Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě
Sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k zavádění nového standardu měření spotřeby pohonných hmot (WLTP)
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Aplikace § 222 v případě sektorových veřejných zakázek a veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti
Výklad platný do účinnosti novely č. 166/2023 Sb. (účinné od 16. 7. 2023)

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele
Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ve vztahu k plnému zavedení nové metodiky měření spotřeby pohonných hmot (WLTP) od 1. 1. 2021
Stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
erectile dysfunction product called giddy product review shark tank keoni cbd gummies for ed joymode sexual performance booster does medicare cover erectile dysfunction prescription drugs any over the counter pills that work like viagra male enhancement effect fertility cbd gummies ed shark tank sex pills in usa price love handle diet pills does bike riding help you lose weight accelerator boost diet pills best pills for weight loss gnc diet pill called burn majestic elite diet pills weight loss taking goli gummies how much vitamin d to lose weight liquid diet to lose weight in 3 days q science diet pills how to jumpstart your metabolism to lose weight turmeric weight loss pills how to lose weight in your feet and ankles is wegovy approved in australia cbd gummies insulated just cbd gummy worms 250 mg best cbd products in venice ca what are the strongest cbd gummies for pain price of regen cbd gummies do new age hemp gummies contain thc thc gummy parental advisory red bear euphoria delta 9 gummies social anxiety treatment sydney cbd cbd products usa is cbd balm good for muscle pain plus cbd gummies where to buy cbd products chicago cbd gummies natures only what is a thc gummie cbd skin products for relief is 10mg thc gummies a lot how long a 10mg thc gummy will kick you