13 Čvc

Archiv

Archiv procesních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Problematika stanovení lhůt
Problematika stanovení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušené podlimitní řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení
Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Otevřené řízení
Otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky otevřené řízení
Procesní postup graficky otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Užší řízení
Užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky užší řízení
Procesní postup graficky užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Archiv do 16.7.2023 – Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR

Archiv do 16.7.2023 – JŘSU proces do podání nabídky
JŘSU proces do podání nabídky

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim
Lhůty – nadlimitní režim

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt
Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – podlimitní režim
Lhůty – podlimitní režim

 

Archiv speciálních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Archiv do 16.7.2023 – Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Archiv do 16.7.2023 – Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Archiv do 16.7.2023 – Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Archiv do 16.7.2023 – Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Archiv do 16.7.2023 – Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Archiv do 16.7.2023 – Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Archiv do 16.7.2023 – Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Archiv do 16.7.2023 – Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Archiv do 16.7.2023 – Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Archiv do 16.7.2023 – Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Archiv do 16.7.2023 – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how much is viagra pills in usa natural male enhancement facts reviews male enhancement pills can amino acids cure erectile dysfunction penis extension surgery super health cbd gummies penis enlargement best gas station male enhancement best herb to cure premature ejaculation enhancing the herbal medicines for erectile dysfunction foods to help enlarge penis length naturally supreme peak male enhancement the ax male enhancement pills discount fastin diet pills is rice good to eat to lose weight low blood sugar on wegovy how to take hellfire diet pills does hello fresh help you lose weight lipo slim diet pills reviews green tea fat burning pills causing hypoclycemia are apple cider vinegar gummies good medication that helps you lose weight apple cider vinegar gummies review bioscience cbd products cbd diabetes benefits vegan thc gummies brands can you take cbd gummies to dominican republic buy cbd for arthritis pain shrooms delta 8 thc gummies best cbd gummies for ms cbd gummies aftertaste cbd gummies by condor cbd dosage guide for pain thc gummies legal in ohio cbd products champaign il thc gummies for anxiety and stress how often can i take cbd gummies quantum energy thc gummies encore thc gummies thc infused gummy bears recipe cbd oul for depression and anxiety