13 Čvc

Archiv

Archiv procesních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Problematika stanovení lhůt
Problematika stanovení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušené podlimitní řízení
Zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení
Procesní postup graficky zjednodušené podlimitní řízení

Archiv do 16.7.2023 – Otevřené řízení
Otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky otevřené řízení
Procesní postup graficky otevřené řízení

Archiv do 16.7.2023 – Užší řízení
Užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Procesní postup graficky užší řízení
Procesní postup graficky užší řízení

Archiv do 16.7.2023 – Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem
Jednací řízení s uveřejněním a řízení se soutěžním dialogem

Archiv do 16.7.2023 – Zjednodušený režim
Zjednodušený režim

Archiv do 16.7.2023 – Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem VZMR

Archiv do 16.7.2023 – JŘSU proces do podání nabídky
JŘSU proces do podání nabídky

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim
Lhůty – nadlimitní režim

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt
Lhůty – nadlimitní režim zkrácení lhůt

Archiv do 16.7.2023 – Lhůty – podlimitní režim
Lhůty – podlimitní režim

 

Archiv speciálních metodik do 16.7.2023

Archiv do 16.7.2023 – Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018
Zjišťování údajů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2018

Archiv do 16.7.2023 – Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě
Prokazování složení jistoty formou bankovní záruky v nabídce v elektronické podobě

Archiv do 16.7.2023 – Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Stanovisko MMR k některým ustanovením vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Archiv do 16.7.2023 – Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace
Příprava a zpracovaní zadávací dokumentace

Archiv do 16.7.2023 – Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení
Podmínky účasti a posouzeni účasti v zadávacím řízení

Archiv do 16.7.2023 – Předběžné tržní konzultace
Předběžné tržní konzultace

Archiv do 16.7.2023 – Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami
Dvoufázové otevírání obálek s nabídkami

Archiv do 16.7.2023 – Metodika – výběr dodavatele
Metodika – výběr dodavatele

Archiv do 16.7.2023 – Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
Metodika hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti

Archiv do 16.7.2023 – Snížení předběžných nabídek nebo řešení
Snížení předběžných nabídek nebo řešení

Archiv do 16.7.2023 – Snížení počtu účastníků
Snížení počtu účastníků

Archiv do 16.7.2023 – Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222
Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement pill ratings wholesale male enhancement pills usa does sildenafil fix erectile dysfunction low cost viagra pills are kangaroo sex pills safe for penis black lion male sexual enhancement sexual enhancement pills supplement generic names for male enhancement best of the chinese sex pills vigrx plus natural supplement the review for the cure of premature ejaculation naturally nitric oxide supplement for erectile dysfunction slim labs keto gummies burn belly fat without dieting mr gummy apple cider vinegar gummies 180 what foods burn belly fat the most best liquid weight loss supplement supplements for weight loss after hysterectomy does vitamin c help burn belly fat rhodiola weight loss supplement 1 cup before bed burns belly fat like crazy does vitamin d supplement xause weight loss caffeine free supplements for weight loss does running alone burn belly fat teenage weight loss supplements carrie underwood keto gummies shark tank keto plus acv gummies keto start acv gummies reviews does apple cider vinegar gummies weight loss pre workout supplement best cbd for sleep near me cbd gummies costa rica medigreen cbd gummies where to buy royal blend cbd gummy review swag cbd gummies reviews naics code for cbd products can cbd gummies help with arthritis pain private label cbd product are the cbd gummies at shell good cbd gummies for sciatic