08 Lis

Seznam certifikačních orgánů dle zákona č. 134/2016 Sb.

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s., kde jsou rovněž  zveřejněny dokumenty k žádosti o akreditaci certifikačního orgánu.


1/ RELSIE s. r. o., IČO 62417339, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023
Příloha k Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023

PODMÍNKY PRO AKREDITAČNÍ ORGÁN A CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY
V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány stanovené ze strany MMR jako správce systému certifikace elektronických nástrojů.
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační organy

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.