08 Lis

Seznam certifikačních orgánů dle zákona č. 134/2016 Sb.

Seznam akreditovaných certifikačních orgánů je  k dispozici na stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s., kde jsou rovněž  zveřejněny dokumenty k žádosti o akreditaci certifikačního orgánu.


1/ RELSIE s. r. o., IČO 62417339, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023
Příloha k Osvědčení o akreditaci č. 106/2023 ze dne 8. 3. 2023

PODMÍNKY PRO AKREDITAČNÍ ORGÁN A CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY
V tomto dokumentu jsou obsaženy podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány stanovené ze strany MMR jako správce systému certifikace elektronických nástrojů.
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační organy

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does ginseng tea help with erectile dysfunction best generic pills for ed best libido gummies without cbd virilaxyn rx male enhancement reviews sex gummies thc boost rx male enhancement reviews over the counter pills for premature ejaculation maverick male enhancement results does cialis or viagra help with premature ejaculation prime male vitality reviews raging lion male enhancement reviews medicine used to treat premature ejaculation revive male enhancement reviews enhance male enhancing formula where can i get a wegovy prescription ozempic covered by insurance what meal is best to take african mango diet pills diet pills that helps with pcos wegovy buy online usa dangers of phentermine diet pills what is fenphedra diet pill what is a safe weight to lose per month goli acv gummies nz can a gastroenterologiat give you diet pills free keto diet pills diet pill consist of valium valhalla gummies thc cbd usa gummies mett cbd sleep gels distillate thc gummies empire thc gummies high cbd for back pain can cbd products be shipped cbd for neuralgia pain cbd extract benefits thc gummy recipe easy cbd happy gummies demon gummies thc cbd chocolate bar for sleep colorado cbd gummies