30 Čvc

Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu


Zprávy o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání

Zprávy za roky 2014 a 2015 vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, zprávy za následující roky zpracovává Ministerstvo financí.

Zpráva Usnesení Vlády
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2018
Zprava_2018_Zprava-o-hodnoceni-CNS-
a-resortnich-systemu-centralizovaneho-
zadavani

Zprava-Pr-003_2018_Analyza-systemu-
centralniho-nakupu-ve-vybranych-statech-EU

Zprava-Pr-002_2018_Analyza-nakupu-elektricke-energie
Zprava-Pr-001_2018_Analyza-resortne-
nakupovanych-komodit-a-vyjimek
Usneseni_2019-0487_o-Zprave-
o-hodnoceni-CNS-a-resortnich-systemu-
CZ-za-rok-2018-a-o-pravidlech-SN
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2017
Zprava_2017_Zprava-o-hodnoceni-CNS-a-RSCZ
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2016
Zprava_2016_Zprava-o-hodnoceni-resortnich-
systemu-centralizovaneho-zadavani-a-CNS
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2015
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 516
ke Zprávě o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2015
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2014
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 473
k Zprávě o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání
veřejných zakázek za rok 2014
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2013
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
Usnesení vlády ze dne ze dne 4. června 2014
č. 427 ke Zprávě o hodnocení resortních
systémů centralizovaného zadávání
veřejných zakázek za rok 2013
Zpráva o hodnocení centrálního
nákupu státu a resortních systémů
centralizovaného zadávání
za rok 2012
Zpráva o hodnocení resortních systémů
centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 5. června 2013
č. 419 ke Zprávě o hodnocení resortních
systémů centralizovaného zadávání

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.