03 Říj

Seznam certifikovaných el. nástrojů dle zákona č. 134/2016 Sb.

Při elektronickém zadávání veřejných zakázek musí být použity elektronické nástroje, které odpovídají požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a prováděcích předpisů – především vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Splnění požadavků na elektronický nástroj lze vždy prokázat certifikátem shody, který vydal subjekt posuzování shody akreditovaný Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Žádost o vydání certifikátu shody podává žadatel certifikačnímu orgánu.

Žadatel prokazuje v žádosti a následném certifikačním auditu shodu elektronického nástroje s požadavky stanovenými právními předpisy ve vztahu k funkcionalitě elektronického nástroje a ve vztahu k prostředí, v němž je elektronický nástroj provozován. Nedílnou součástí vydaného certifikátu je příloha, ve které je uveden rozsah certifikace shody.

V případě, že zadavatel má za to, že  shodu elektronického nástroje dostatečně prokazuje jiným dokumentem či „certifikátem“ vydaným jiným subjektem než shora uvedeným certifikačním orgánem, hrozí  riziko potenciálních problémů v případě nutnosti prokázání shody.

Pro potřeby daného zadávacího řízení lze splnění požadavků stanovených zákonem o veřejných zakázkách prokázat i jiným způsobem ( např. znaleckým posudkem);  skutečnosti jsou však prokazovány pouze k datu zpracování dokumentu a pro dané zadávací řízení.

 

 

 

Pro lepší orientaci zpracovalo MMR přehled rozsahu certifikace elektronických nástrojů certifikovaných dle ZZVZ.

 

Elektronický nástroj
/Certifikace
a)
Profil

zadavatele
b) Elektronická realizace zadávacího řízení c)
Elektronická

aukce
d)
Rámcové

dohody
e)
Dynamický

nákupní
systém
f)
Elektronická

realizace
soutěže
o návrh
g)
Elektronický

katalog
Certifikováno
prostředí
elektronického
nástroje (A/N)
Platnost certifikátu Certifikát
zjednodušené
podlimitní
řízení
otevřené
řízení
užší
řízení
jednací řízení
s uveřejněním
jednací
řízení
bez
uveřejnění
řízení se
soutěžním
dialogem
řízení o
inovačním
partnerství
koncesní
řízení
řízení pro
zadání VZ ve
zjednoduš-
eném

režimu
Funkcionalita Prostředí Funkcionalita Prostředí
Ministerstvo
pro místní
rozvoj
Národní
elektronický
nástroj
(NEN),
verze 2.3 HTML 5
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 31.12.
2025
10.11.
2026
Certifikát
č. ATS-
20201102
Certifikát č.
ATS-
20231103
QCM s.r.o. E-ZAK, verze 5 ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 26.09.
2025
26.09.
2025
Certifikát
č. ATS-
20190903
Certifikát č.
ATS-
20220903
E_ZAK, verze 4 – SŽDC ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO 29.09.
2022
04.10.
2021
Certifikát
č. ATS-
20180601
Certifikát č.
ATS-20181001
– prostředí
zajišťováno
SŽDC

pro své účely
X-EN, verze 5 ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO 17.12.
2029
21.01.
2027
Certifikát
č. ATS-
20231201
Certifikát č.
ATS-20240101
Tendersystems
s.r.o.
eGORDION
verze 3.3.

– Tender arena
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 28.09.
2028
28.09.
2025
Certifikát
č. ATS-
20220901
Certifikát
č. ATS-20220902
PROEBIZ s.r.o. / Sentinet s.r.o. JOSEPHINE,
verze 2.3
NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO 26.09.
2029
29.04.
2024
Certifikát
č. ATS-
20230903 
Certifikát
č. ATS-20200902 byl nahrazen certifikátem č. ATS-20201206
Profily
zadavatelů,
verze 2
ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 19.04.
2024
26.09.
2026
Certifikát
č. ATS-
20180401 byl nahrazen certifikátem č. ATS-20201203
Certifikát
č. ATS-20230904 
PROEBIZ,
verze 3.4g
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE NE NE NE 24.10.
2022
26.09.
2026
Certifikát
č. ATS-
20170209 nahrazen certifikátem č. ATS-20201201
Certifikát
č. ATS-20230905
PROEBIZ s.r.o. / Sentinet s.r.o. TENDERBOX, verze 3.5g

 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE  NE NE  ANO  13.09.

2027

13.09.

2024

Certifikát
č. ATS-
20210901
Certifikát
č. ATS-
20210902 (PROEBIZ), resp. Certifikát
č. ATS-
20210903 (Sentinet)
OTIDEA CZ s.r.o. ZADAVATEL.CZ
/E-ZAKÁZKY,

verze 4
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE ANO 22.07.
2024
22.07.
2024
Certifikát
č. ATS-
20181002
Certifikát
č. ATS-20210701
Osigeno s.r.o. CENT, verze 1.2. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 29.05.
2029
29.05.
2026
Certifikát
č. ATS-
20230501
Certifikát
č. ATS-20230502
KDV CZECH v.o.s. Elektronický
nástroj KDV
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 10.10.
2028
10.10.
2025
Certifikát
č. ATS-
20221001
Certifikát
č. ATS-20221002
eCENTRE, a.s. Aukční SW
eCentre, 2.2
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE NE NE ANO 11.10.
2023
11.10.
2020
Certifikát
č. ATS-
20171001
Certifikát
č. ATS-20171002
ANETE spol.
s.r.o.
FirstBuySale®,
verze 2.11
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 02.11.
2029
02.11.
2026
Certifikát
č. ATS-
20231101
Certifikát
č. ATS-20231102
RTS, a.s. x:tendr – profil
zadavatele,

verze 2
ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO 07.09.
2023
07.09.
2020
Certifikát
č. ATS-
20170903
Certifikát
č. ATS-20170904
NWT a.s. Eveza,
verze 2s.6
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO 07.09.
2029
07.09.
2026
Certifikát
č. ATS-
20230901
Certifikát
č. ATS-20230902
ŠKODA ICT
s.r.o.
ŠKODA
Aukční portál,

verze c2.0
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE NE NE ANO 19.04.
2023
19.04.
2020
Certifikát
č. ATS-
20170403
Certifikát
č. ATS-20170404
Severočeská
vodárenská,
a.s.
EZVR,
verze 1.1
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE ANO 04.04.
2023
04.04.
2020
Certifikát
č. ATS-
20170401
Certifikát
č. ATS-20170402
GC Logix s.r.o. Athena,
verze 2.0
ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 13.02.
2023
13.02.
2020
Certifikát
č. ATS-
20170207
Certifikát
č. ATS-20170208
POWER
EXCHANGE
CENTRAL
EUROPE, a.s.
PARC,
verze 2
NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE NE NE ANO 30.05.
2024
30.05.
2021
Certifikát
č. ATS-
20180502
Certifikát
č. ATS-20180503
YOUR
SYSTEM,
spol s r. o.
eZakazky,
verze 05
ANO NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 19.12.
2022
Certifikát
č. ATS-
20161201
ELDATA
servisní
s.r.o.
aukcepěstebka,
verze 1.1.
 NE  NE  NE NE NE NE NE NE NE NE ANO
NE NE NE NE ANO 31.7.
2026
31.7.
2023
Certifikát
č. ATS-
20200701
Certifikát č.
ATS-20200702
Technologická
agentura ČR
IS BETA,
verze 1.0
ANO ANO ANO NE NE NE ANO ANO NE ANO NE ANO NE NE NE ANO 12.11.
2026
12.11.
2023
Certifikát
č. ATS-
20201104
Certifikát č.
ATS-20201105

 

 

Chronologický přehled udělených certifikátů:

Rok 2024

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-střed-Štýřice
22. 1. 2024 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20240101

Certifikát č. ATS-20240101

/certifikát prostředí

Rok 2023

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Lužickosrbská 117/5
787 01 ŠumperkNázev elektronického nástroje: CENT, verze 1.2
29. 5. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230501

/certifikát funkcionality

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Lužickosrbská 117/5
787 01 Šumperk
29. 5. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230502

/certifikát prostředí

 

NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
Název elektronického nástroje: Eveza, verze 2s.6
8. 9. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230901

Certifikát ATS-20230901/certifikát funkcionality

NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
8. 9. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230902

Certifikát č. ATS-20230902/certifikát prostředí

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská OstravaNázev elektronického nástroje: JOSEPHINE, verze 2.3
18. 9. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230903

/certifikát funkcionality

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
18. 9. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230904

/certifikát prostředí

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
18. 9. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20230905

/certifikát prostředí

ANETE spol. s r.o.
Okružní 834/29a
638 00 BrnoNázev elektronického nástroje: FirstBuySale®, verze 2.11
2. 11. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20231101/
/
certifikát funkcionality
ANETE spol. s r.o.
Okružní 834/29a
638 00 Brno
2. 11. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20231102/
/certifikát prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
3. 11. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20231103//certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno-střed-ŠtýřiceNázev elektronického nástroje: X-EN, verze 5
18. 12. 2023 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20231201

Certifikát č. ATS-20231201

/certifikát funkcionality


Rok 2022

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
Tender systems s.r.o.
Nad hradním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje:
eGORDION verze 3.3. – Tender arena
20. 9. 2022 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20220901/ Certifikát ATS-20220901 /certifikát funkcionality
Tender systems s.r.o.
Nad hradním vodojemem 1108/53
162 00 Praha 6
20. 9. 2022 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20220902/ Certifikát ATS-20220902 /certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Heršpická 813/5
639 00 Brno
Název elektronického nástroje:
E-ZAK, verze 5
26. 9. 2022 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20220903/ Certifikát ATS-20220903/certifikát funkcionality
Agentura KDV CZECH v.o.s.
Ibsenova 178/22
779 00 Olomouc – Povel
Název elektronického nástroje:
Elektronický nástroj KDV, Registr smluv, dokumentů a datových souborů IDS a Profil zadavatele PZ, verze 5
11. 10. 2022 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20221001 Certifikát č. ATS-20221001/certifikát funkcionality
Agentura KDV CZECH v.o.s.
Ibsenova 178/22
779 00 Olomouc – Povel
11. 10. 2022 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20221002 Certifikát č. ATS-20221002/certifikát prostředí

Rok 2021

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
Název elektronického nástroje: Eveza , verze 2s.5.1
1. 2. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210201/ Certifikát č. ATS-20210201 /certifikát funkcionality
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
29. 3. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210301/Certifikát č. ATS-20210301/certifikát prostředí
PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického
nástroje: JOSEPHINE, verze 2.3
30. 4. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210401/ Certifikát č. ATS-20210401 /certifikát funkcionality
PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
30. 4. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210402/Certifikát č. ATS-20210402/certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
30. 4. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210403/Certifikát č. ATS-20210403/certifikát prostředí
OTIDEA CZ, s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8
Název elektronického nástroje:
ZADAVATEL.CZ /E-ZAKAZKY, verze 4
22. 7. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210701 / Certifikát č. ATS-20210701/certifikát prostředí
PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického
nástroje: TENDERBOX, verze 3.5g
14. 9. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210901/ Certifikát č. ATS-20210901 /certifikát funkcionality
PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
14. 9. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210902/ Certifikát č. ATS-20210902 /certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
14. 9. 2021 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20210903/ Certifikát č. ATS-20210903 /certifikát prostředí

Rok 2020

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
4. 6. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200601 /
Certifikát ATS-20200601 /
certifikát prostředí
ELDATA servisní s.r.o.
Pražská 56
252 16 NučiceNázev elektronického nástroje:
aukcepěstebka, verze 1.1.
31. 7. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200701 /
Certifikát ATS-20200701 /
certifikát funkcionality
ELDATA servisní s.r.o.
Pražská 56
252 16 Nučice
31.  7. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200702 /
Certifikát ATS-20200702 /
certifikát prostředí
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
3. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200901 /
Certifikát ATS-20200901
 /
certifikát prostředí
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200902 /
Certifikát ATS-20200902 
/
certifikát prostředí
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200903 /
Certifikát ATS-20200903
 /
certifikát prostředí
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200904 /
Certifikát ATS-20200904
 /
certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200905 /
Certifikát ATS-20200905 
/
certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200906 /
Certifikát ATS-20200906
 /
certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 9. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20200907 /
Certifikát ATS-20200907
 /
certifikát prostředí
ANETE spol. s r.o.
Okružní 834/29a
638 00 Brno
2. 11. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201101 /
Certifikát ATS-20201101 /
certifikát prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1Název elektronického
nástroje: Národní elektronický nástroj (NEN),
verze 2.3 HTML5
11. 11. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201102/
Certifikát č. ATS-20201102/
certifikát funkcionality
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
11. 11. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201103/
Certifikát č. ATS-20201103/
certifikát prostředí
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6 Název elektronického
nástroje: IS BETA, verze 1.0
13. 11. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201104/
Certifikát č. ATS-20201104/
certifikát funkcionality
Technologická agentura ČR
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6
13. 11. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201105/
Certifikát č. ATS-20201105/
certifikát prostředí
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Název elektronického
nástroje: PROEBIZ, verze 3.4g

7. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201201/
Certifikát č. ATS-20201201/
certifikát funkcionality
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 7. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201202/
Certifikát č. ATS-20201202/
certifikát prostředí
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 52/33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Název elektronického
nástroje: Profily zadavatelů, verze 2

7. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201203/
Certifikát č. ATS-20201203/
certifikát funkcionality
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 52/33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 7. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201204/
Certifikát č. ATS-20201204/
certifikát prostředí
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 52/33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Název elektronického
nástroje: JOSEPHINE, verze 2.2

1. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201205/
Certifikát č. ATS-20201205/
certifikát funkcionality
PROEBIZ s.r.o. Masarykovo nám. 52/33 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 7. 12. 2020 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20201206/
Certifikát č. ATS-20201206/
certifikát funkcionality

Rok 2016

Objednatel Datum vydání
certifikátu
Certifikační
orgán
Certifikát / druh certifikátu
Agentura KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/15
772 00 Olomouc
Název elektronického nástroje:
Elektronický nástroj KDV
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161103 /
Certifikát č. ATS-20161103 /
certifikát funkcionality
Agentura KDV CZECH v.o.s.
Slovenská 539/15
772 00 Olomouc
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161104 /
Certifikát č. ATS-20161104 /
certifikát prostředí
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18
162 00 Praha 6
Název elektronického nástroje:
eGORDION verze 3.3. – Tender arena
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161105 /
Certifikát č. ATS-20161105 /
certifikát funkcionality
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18
162 00 Praha 6
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161106 /
Certifikát č. ATS-20161106 /
certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
Název elektronického nástroje:
E-ZAK, verze 4
12. 6. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180601 /
Certifikát č. ATS-20180601
/ certifikát funkcionality
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
12. 6. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180602 /
Certifikát č. ATS-20180602 /
certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
Název elektronického nástroje:
X-EN, verze 3
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161109 /
Certifikát č. ATS-20161109 /
certifikát funkcionality
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161110 /
Certifikát č. ATS-20161110 /
certifikát prostředí
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
Název elektronického nástroje:
Eveza, verze 2s.3
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161111 /
Certifikát č. ATS-20161111 /
certifikát funkcionality
NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
24. 11. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161112 /
Certifikát č. ATS-20161112 /
certifikát prostředí
YOUR SYSTEM, spol s r. o.
Türkova 2319/5b (Prague Gate)
149 00 Praha 4 – Chodov
Název elektronického nástroje:
eZakazky, verze 05
20. 12. 2016 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20161201 /
Certifikát č. ATS-20161201
certifikát funkcionality

Rok 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Název elektronického nástroje:
Národní elektronický nástroj (NEN), verze 2
13. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170205 /

Certifikát č. ATS-20170205

certifikát funkcionality

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
13. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170206 /

Certifikát č. ATS-20170206

certifikát prostředí

GC Logix s.r.o.
Lískovec 355
738 01 Frýdek-Místek
Název elektronického nástroje:
Athena, verze 2.0
14. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170207 /

Certifikát č. ATS-20170207

certifikát funkcionality

GC Logix s.r.o.
Lískovec 355738 01 Frýdek-Místek
14. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170208 /

Certifikát č. ATS-20170208

certifikát prostředí

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje:
PROEBIZ, verze 3.4g
16. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170209 /

Certifikát č. ATS-20170209

certifikát funkcionality

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
16. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170210 /

Certifikát č. ATS-20170210

​certifikát prostředí

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
16. 2. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170211 /

Certifikát č. ATS-20170211

certifikát prostředí

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Název elektronického nástroje:
EZVR, verze 1.1
5. 4. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170401

Certifikát č. ATS-20170401 /

certifikát funkcionality

Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
5. 4. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170402

Certifikát č. ATS-20170402 /

certifikát prostředí

ŠKODA ICT s.r.o.
Tylova 1/57
301 28 Plzeň
Název elektronického nástroje:
ŠKODA Aukční portál, verze c2.0
20. 4. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170403 /

Certifikát č. ATS-20170403

certifikát funkcionality

ŠKODA ICT s.r.o.
Tylova 1/57
301 28 Plzeň
20. 4. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170404 /

Certifikát č. ATS-20170404

​certifikát prostředí

Osigeno s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
Název elektronického nástroje:
CENT, verze 1.1
6. 6. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170601

Certifikát č. ATS-20170601

certifikát funkcionality

Osigeno s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
6. 6. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170602

Certifikát č. ATS-20170602

certifikát prostředí

NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
Název elektronického nástroje:
Eveza, verze 2s.4
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170901

/ certifikát funkcionality

NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170902

/ certifikát prostředí

RTS, a.s.
Lazaretní 13
615 00 Brno
Název elektronického nástroje:
x:tendr – profil zadavatele, verze 2
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170903

/ certifikát funkcionality

RTS, a.s.
Lazaretní 13
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170904

/ certifikát prostředí

QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
Název elektronického nástroje:
X-EN, verze 4
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170905

/ certifikát funkcionality

QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
8. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170906

/ certifikát prostředí

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje:
JOSEPHINE, verze 2
27. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170907

Certifikát č. ATS-20170907

/ certifikát funkcionality

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
27. 9. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20170908

Certifikát č. ATS-20170908

/ certifikát prostředí

eCENTRE, a.s.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7 – Holešovice
Název elektronického nástroje:

Aukční SW e Centre, verze 2.2
12. 10. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20171001

Certifikát č. ATS-20171001

/ certifikát funkcionality

eCENTRE, a.s.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7 – Holešovice
12. 10. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20171002

Certifikát č. ATS-20171002

/ certifikát prostředí

ANETE spol. s r. o.
Okružní 834/29a
638 00 Brno – Lesná
Název elektronického nástroje:
FirstBuySale®, verze 2
3. 11. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20171101

Certifikát č. ATS-20171101 /

certifikát funkcionality

ANETE spol. s r. o.
Okružní 834/29a
638 00 Brno – Lesná
3. 11. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20171102

Certifikát č. ATS-20171102

/ certifikát prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Název elektronického nástroje:
Národní elektronický nástroj (NEN),
verze 2 – zjednodušený průchod
15. 12. 2017 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180501

Certifikát č. ATS-20180501

/ certifikát funkcionality

Rok 2018

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
Název elektronického nástroje: CENT, verze 1.1.
23. 2. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180201

Certifikát č. ATS-20180201

/ certifikát funkcionality

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Petrovská 594
788 13 Vikýřovice
23. 2. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180202

Certifikát č. ATS-20180202

/ certifikát prostředí

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje:
Profily zadavatelů, verze 2
20. 4. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180401

Certifikát č. ATS-20180401

/ certifikát funkcionality

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
20. 4. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180402

Certifikát č. ATS-20180402

/ certifikát prostředí

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1
Název elektronického nástroje:
PARC, verze 2
31. 5. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180502

Certifikát č. ATS-20180502 /

certifikát funkcionality

POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Rybná 14
110 05 Praha 1
31. 5. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180503

Certifikát č. ATS-20180503

/ certifikát prostředí

OTIDEA CZ, s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8
Název elektronického nástroje:
E-ZAKAZKY, verze 3
23. 7. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180701

Certifikát č. ATS-20180701

/ certifikát funkcionality

OTIDEA CZ, s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8
23. 7. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180702

Certifikát č. ATS-20180702

/ certifikát prostředí

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje:
JOSEPHINE, verze 2.1
20. 9. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180901

Certifikát č. ATS-20180901

/ certifikát funkcionality

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
20. 9. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180902

Certifikát č. ATS-20180902

/ certifikát prostředí

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
20. 9. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180903

Certifikát č. ATS-20180903

​/ certifikát prostředí

Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
20. 9. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20180904

Certifikát č. ATS-20180904

​/ certifikát prostředí

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
5. 10. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20181001

Certifikát č. ATS-20181001 /

certifikát prostředí

OTIDEA CZ, s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8
Název elektronického nástroje:
ZADAVATEL.CZ/E-ZAKÁZKY, verze 4
16. 10. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20181002

Certifikát č. ATS-20181002 /

certifikát funkcionality

OTIDEA CZ, s.r.o.
Thámova 681/32
186 00 Praha 8
16. 10. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20181003

Certifikát č. ATS-20181003 /

certifikát prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Název elektronického nástroje:
Národní elektronický nástroj (NEN)
Zjednodušený průchod, verze 2
19. 10. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20181004

Certifikát č. ATS-20181004

/ certifikát funkcionality

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Název elektronického nástroje:
Národní elektronický nástroj (NEN), verze 2.1
19. 12. 2018 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20181201

Certifikát č. ATS-20181201

/ certifikát funkcionality

Rok 2019

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Název elektronického nástroje:
JOSEPHINE, verze 2.2
21. 3. 2019 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20190301
Certifikát č. ATS-20190301

/ certifikát funkcionality
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
21. 3. 2019 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20190302
Certifikát č. ATS-20190302

certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
21. 3. 2019 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20190303
Certifikát č. ATS-20190303

certifikát prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
25. 3. 2019 Relsie, spol. s r. o. Certifikát č. ATS-20190304
Certifikát č. ATS-20190304

certifikát prostředí
Tender systems s.r.o.
nám. Před Bateriemi 692/18
162 00 Praha 6 – Střešovice
Název elektronického nástroje:
eGORDION verze 3.3. – Tender arena
27. 9. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20190901
Certifikát č. ATS-20190901
/ certifikát funkcionality
Tender systems s.r.o.
nám. Před bateriemi 18
162 00 Praha 6
27. 9. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20190902
Certifikát č. ATS-20190902
/ certifikát prostředí
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
Název elektronického nástroje:
E-ZAK, verze 5
27. 9. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20190903
Certifikát č. ATS-20190903
/ certifikát funkcionality
QCM, s.r.o.
Bellova 40
623 00 Brno
27. 9. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20190904
Certifikát č. ATS-20190904
/ certifikát prostředí
NAR marketing s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 10. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20191001
Certifikát č. ATS-20191001 /
certifikát prostředí
Sentinet s.r.o.
Masarykovo nám. 52/33
​702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
25. 10. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20191002
Certifikát č. ATS-20191002 /
certifikát prostředí
Agentura KDV CZECH v.o.s.
Ibsenova 178/22
779 00 Olomouc
23. 12. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20191201
Certifikát č. ATS-20191201 /
certifikát prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Název elektronického nástroje:
Národní elektronický nástroj (NEN),
verze 2.2 Silverlight, 2.2 HTML 5
20. 12. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20191202

Certifikát č. ATS-20191202 /
certifikát funkcionality

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
20. 12. 2019 Relsie, spol. s r.o. Certifikát č. ATS-20191203
Certifikát č. ATS-20191203 /
certifikát prostředí
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can estradiol increase sex drive low estrogen levels and sex drive is there such a thing as generic viagra drive he said karen black sex scene cost of vigrx why is my sex drive low at 22 sex drive in 20s haitian penis enlargement maca pills sex drive foods that increase libido in males is vitamin c good for your sex drive goro and rylan sex drive seducing uber driver sex homemade rock salsa sex drive caffeine decrease sex drive viagra street prices hypnotherapy to stop sex drive premature ejaculation condoms effective does nicotine affect erectile dysfunction stress increas sex drive marijuanas effect on sex drive novarel for penis enlargement in men does birth control ruin sex drive boyfriend no sex drive drug moon babies cbd gummies cbd gummy worms 500mg biolyfe cbd gummies penis enlargement when should you take cbd for sleep reviews on uly cbd gummies cbd gor muscle pain cbd vs kratom for pain relief cbd gummies from top living health cbd period pain relief cbd cure to anxiety cbd gummies sheffield lake ohio hoghest cincentration of cbd capsules for pain wyld peach cbd gummies cbd oil for elderly anxiety do pain clinics test for cbd cbd oil amd pain