17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (81)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (58)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (15)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (102)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (26)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (5)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (81)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
vialophin male enhancement pills blue kangaroo male enhancement peurtio male enhancement pills gold xl male enhancement pills male enhancement pills calgary ignite labs male enhancement condor CBD gummies penis animale male enhancement official website big jim and the twins male enhancement strongman male enhancement pills how to get strong erection with no pills rhino male enhancement pills reviews apple cider vinegar gummies diet simple exercises that burn belly fat womans extreme weight loss supplements where can i buy premier keto gummies natural weight loss supplements glucomannan fasting burns belly fat strict belly fat burning dits the green fruit that burns belly fat weight loss supplements online reviews on destiny keto acv gummies natural supplements for weight loss and energy eliptico burns belly fat science extra strength cbd gummies organic hemp extract delta 8 vs cbd for sleep are cbd gummies legal in arizona are there cbd gummies cali cbd infused gummy candy cannabis gummy vial 350 mg of cbd sleep best cbd with thc gummies how much thc gummy for beginner cbd dosage chart for sleep thc gummy rope gummy worms thc adverse effects of cbd gummies for people with dementia bringing thc gummies on flight sugar free jello thc gummy recipe bites delta 8 thc gummies review