17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (76)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (56)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (14)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (93)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (20)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (4)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (72)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
vigrx plus in qatar pharmacy ron mclean male enhancement canada roman premature ejaculation wipes reviews vigrx plus for men with diabetes propranolol for premature ejaculation does viagra work after prostate removal stop start technique for premature ejaculation us male enhancement kozow what pills look like viagra non surgical penis enlargement nor cal buy alpha male enhancement can you purchase viagra over the counter zygenx male enhancement male libido boosting supplements will i become dependent on viagra does lyrica help with premature ejaculation birth control pill and belly fat best way to lose weight for pcos price of keto pills pure life keto diet pill new fda diet pill where are fastin diet pills sold most proven effective diet pills does grapefruit juice help you lose weight african mango diet pills price how to lose weight in your waist fast cbd infused gummy bear best cbd hemp oil for chronic pain keoni cbd gummies for penis cbd for canine pain relief cbd for anxiety in teenagers cbd thc for nerve pain serenity cbd gummies for type 2 diabetes cbd oil for nerve pain back cbd fibromyalgia pain relief cbd oil for pain and inflamation living well cbd gummies reduce anxiety cbd gelcaps can you pass a drug test with cbd gummies can you smoke cbd oil for pain