17 Pro

Otázky a odpovědi

Vyberte si prosím oblast, která Vás zajímá

ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (§ 1- § 32) (81)
ČÁST DRUHÁ Základní ustanovení o zadávacích řízení (§ 33 – § 51) (58)
ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54) (15)
ČÁST ČTVRTÁ Nadlimitní režim (§ 55 – § 128) (102)
ČÁST PÁTÁ Zjednodušený režim (§ 129) (1)
ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150) (26)
ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173) (5)
ČÁST OSMÁ Postup při zadávání koncesí (§ 174 – § 186) (0)
ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209) (2)
ČÁST DESÁTÁ Společné ustanovení (§ 210 – § 223) (81)
ČÁST JEDENÁCTÁ Informační systém o veřejných zakázkách (§ 224 – § 232) (3)
ČÁST DVANÁCTÁ Systém certifikovaných dodavatelů (§ 233 – § 240) (2)
ČÁST TŘINÁCTÁ Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele (§ 241 – § 272) (7)
ČÁST ČTRNÁCTÁ Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 273 – § 278) (0)
ČÁST PATNÁCTÁ Účinnost (§ 279) (2)
NEZAŘAZENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI (7)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what vitamins help with male enhancement brahma erection pills dr oz male enhancement products magnum male sexual enhancement xxl reviews viagro male enhancement pills rising phoenix male enhancement website strongest erection pills top male enhancing pills divinity keto lab gummies price of royal keto gummies keto and acv gummies for weight loss how to use apple cider vinegar gummies for weight loss how safe are keto blast gummies meal supplement pills for weight loss ace keto acv gummies shark tank one cup of what before bed burns belly fat thc gummies melbourne flora sophia cbd gummies cbd gummies 125 thc gummies for stress relief cbd sleep hot chocolate berry good day cbd gummies nyc cbd products cbd gummies in massachusetts cbd gummies for adhd and anxiety uk sweet dreams sleep cbd reviews cbd dosage for pain management hempbombs cbd gummies cbd products legal in ohio cbd half dose anxiety est cbd gummies cbd hemp joint pain microdose thc gummies cbd products logan utah cbd isolate gummies 5 ct pure kana cbd gummies price thc gummies meaning buy cbd gummies legal mo power cbd gummies ingredients list pungent greens cbd gummies