22 Čvn

Komoditní burzy

Usnesením Vlády České republiky ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání byl stanoven seznam komodit, které jsou povinně na jednotlivých resortech a jejich podřízených organizacích centralizovaně nakupovány.

Komoditami, u kterých centralizované nákupy dlouhodobě  fungují, jsou elektrická energie a zemní plyn. Převážná většina těchto nákupů se již více než 10 let uskutečňuje na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (https://www.cmkbk.cz/). Kombinace centralizovaného nákupu a prostředí komoditní burzy je velice efektivní, proto tímto  způsobem nakupují komodity kromě orgánů státní správy i ostatní veřejní zadavatelé.

Příklady subjektů a jejich úspor při nákupech prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno:

Ministerstva 

Krajské úřady

Města

Ostatní

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
diabetes testosterone male enhancement pills testosterone supplements and viagra does dark chocolate help with erectile dysfunction what is bluechew used for the rocket male enhancer does viagra helps in pe proof that male enhancement works is brand ed pills stronger than generic pills vardaxyn rx male enhancement does viagra cure performance anxiety testosterone pills for erectile dysfunction does king size male enhancement work is cbd oil for painful menopause sex effective over the counter sex pills which are like viagra cbd gummies sale on california dangerous for children should i take cbd gummies at night serenity hemp extract gummies most recent research on cbd for pain melatonin in cbd gummies reviews on well being cbd gummies wellution hemp gummies good thc gummies and breastfeeding love savers gummies thc enjoy hemp zen gummies green naturals cbd gummies why do cbd gummies have no thc magnolia hemp delta 9 gummies review are cbd benefits there when you smoke cbd gummies international flights cbd product recommendations green hornet 10mg thc gummie bear total cbd fx gummies benefits and side effects of cbd reviews for cbd gummies 1 step cbd gummies social anxiety cbd isolate vs full spectrum how much is uly cbd gummies pubmed cbd sleep cannabis starburst gummies grownmd cbd gummies laura ingraham