27 Lis

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ

Integrační komponenta NIPEZ (dále jen IK NIPEZ) je jedním z modulů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, který řeší napojení informačních systémů NIPEZ na Informační systém základních registrů (ISZR).

Funkce IK NIPEZ

IK NIPEZ a napojení na ISZR zajišťuje aktuální a jednotné informace o subjektech v dotčených systémech NIPEZ vznikajících v souvislosti s registrovanou needitační agendou A53 (Zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon), kterou vykonává Ministerstvo pro místní rozvoj. V cílovém stavu budou na IK NIPEZ respektive na ISZR napojeny všechny informační systémy NIPEZ a dojde tak ke zkrácení doby realizace zadávacího procesu pro uživatele NIPEZ. V cílovém stavu bude moci MMR jako správce informačních systémů NIPEZ a gestor zákona č.137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ) efektivněji vyhodnocovat trh veřejných zakázek v ČR.

IK NIPEZ byla vyvinuta, implementována a pilotně odzkoušena v rámci projektu „Vytvoření integrační komponenty pro napojení informačních systémů NIPEZ na ISZR“ reg. č.: CZ.1.06/1.1.00/14.08493, který byl spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.

MMR vyvinulo IK NIPEZ tak, aby v provozní fázi byla přístupná i pro jiné needitační agendové informační systémy spadající nejen do resortu MMR.

Pro uživatele dotčených informačních systémů NIPEZ neznamená zprovoznění IK NIPEZ žádné zvýšené či nové nároky na zadávání veřejných zakázek v těchto systémech.

Informace k technickému popisu rozhraní IK NIPEZ

Technický popis rozhraní IK NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou  NIPEZ

Informace k možnosti registrace informačních systémů NIPEZ pro odběr informací poskytovaných Integrační komponentou NIPEZ

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can male enhancement affect a drug test do any male enhancements work erectile dysfunction drug take in the morning do penis enlargement pills wirk bio science male enhancement gummy online viagra 50mg pills does progentra male enhancement pills work beat it up sex pills control all natural male enhancement effects of after sex pills mr thick male enhancement bio align male enhancer is it hard to lose weight in the winter latest natural diet pill sears diet pills tapeworm how long does keto take to lose weight fda label on diet pill it works wraps and diet pills reviews on lipozene diet pills dragons den keto diet pills forskolin fat loss diet pills what is the best pill to lose belly fat does oprah endorse keto gummies how to lose weight without hunger maximum canna drive CBD gummies for sale how many CBD gummies does it take to feel it CBD gummies by proper does wix allow CBD product sales whole plant CBD gummies where do you apply CBD oil for anxiety how much CBD for good night sleep CBD gummies strongest uk CBD gummies sold near me best organic CBD gummies for sleep CBD gummies for anxiety target CBD sour gummies review CBD gummies wholesale greenhouse CBD gummies reviews organic CBD oil for severe nerve pain mental benefits of CBD oil CBD benefits chart