26 Zář

Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. 10. 2016.

K  zákonu vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR sadu metodik.

Metodiky jsme připravili:

  • procesní, popisující vlastní postup v  zadávacích řízeních;
  • formální, které by měly zadavatelům pomoci s formálními aspekty zadávacího řízení pomocí vzorů;
  • speciální, které představují jednotlivé činnosti zadavatele a instituty k zákonu 134/2016 Sb.

Dále uveřejňujeme metodiky oborového zaměření, např. metodiky sociální, které se dotýkají sociálních aspektů zadávání a společensky zodpovědného zadávání a metodiky šetrné (zelené), zohledňující ekologické aspekty.

Metodiky budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

V rámci metodické činnosti Ministerstvo v součinnosti s  profesními organizacemi (Hospodářská komora, ČKAIT, ČKA a další) připravuje další odborné metodiky. Tyto metodiky by měly představovat pro zadavatele (ale i dodavatele) věcný odborný návod k zadávání veřejných zakázek. Bude se týkat řady oblastí, např. ICT zakázek, stavebních metodik (metodika obvodových plášťů), metodiky na soutěž o návrh a projektové práce.

Manuál pro vyplnění a použití jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky

Účelem metodiky je jednoduchým způsobem představit zadavatelským i dodavatelským subjektům základní princip použití jednotného evropského osvědčení  pro veřejné zakázky a postup jeho elektronického vyplnění prostřednictvím standardního formuláře dostupného na internetové stránce aplikace www.espd.cz

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
testosterone high performance male enhancement pills how to use viagra pills in urdu ed pills over the counter what is the best erection pills how to treat a high sex drive does viagra help your blood flow everywhere ed pills at vitamin shoppe gnc store male enhancement pills ed pills weight dosage rate charts how to cure premature ejaculation before marriage kangaroo male sexual enhancement pill does viagra help with overalle blood flow erectile dysfunction pills ed medications enzyte natural male enhancement commercial sexual enhancement pills at gnc mars male enhancement pills hyper plus male enhancement reviews best way to help premature ejaculation organic full spectrum hemp cbd beauty products my daily choice cbd gummies cbd gummies vs softgels do cbd gummies effect stomach cbd oil for sleep problems cbd and thc mixed gummies information on cbd oil for anxiety choice cbd gummies for ed reviews cbd gummies london uk premium hemp gummies dose ot have thc do cbd gummies need to be refrigerated topical cbd for pain cbd gummies for rheumatoid cbd under tongue benefits can i take cbd gummies through tsa calm cures cbd gummies do hemp gummies work where to buy hemp bomb cbd gummies near me cbd gummies help with erectile dysfunction cbd market trends marijuana chronic pain cbd oil benefits list hempworx nano cbd oil benefits