06 Pro

Správní poplatky SKD

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podléhá žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o změnu zápisu a žádost o výpis ze seznamu správnímu poplatku.

Výše jednotlivých správních poplatků

 • Žádost o zápis do seznamu: 3000 Kč
 • Žádost o změnu zápisu v seznamu: 1000 Kč
 • Výpis ze seznamu: 15 Kč / 1 strana

Správní poplatky lze uhradit:

 • kolkovými známkami
 • v hotovosti na pokladnách Ministerstva pro místní rozvoj:
  • hlavní pokladna: Staroměstské nám. 6, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Čt: 10 – 12, 13 – 15 hod; Pá: 10 – 12, 13 – 14:30 hod
  • pokladna – pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Pá: 9 – 11 hod
  • pokladna – pracoviště Letenská 3, Praha 1
 • peněžní poukázkou
 • převodem na účet Ministerstva pro místní rozvoj, číslo účtu 3711-629001/0710. Účet je veden u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1; jako variabilní symbol se uvede IČ žadatele. Kód pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ09 0710 0037 1100 0062 9001 nebo BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP.

 

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
antidepressant drugs to treat premature ejaculation enlarge penis pills extenze plus nutritional supplement male enhancement malemax male enhancement dr zimmerman male enhancement reviews how can i cure erectile dysfunction granite male enhancement in usa reviews iron max male enhancement pills reviews size matters male enhancement pills erectile dysfunction supplements that work the best male enhancement products erection on demand pills reviews how to fix erectile dysfunction at 16 reviews of hims ed pills is brand ed pills stronger than generic pills does hgh gel help with erectile dysfunction garden of life apple cider vinegar gummies reviews top one keto pill best cbd gummies for pain and weight loss simply beauty slim diet pills hydroxycitric acid weight loss pills tea tweak to lose weight enhanced keto pills company how much fat intake to lose weight is diet alone enough to lose weight best weight loss pills to burn belly fat oros cbd gummies full spectrum pure cbd for pain relief cannabis gummies henderson cbd gummies review thc gummies in houston liberty cbd gummies for diabetes can tsa detect thc gummies cbd mints for sleep thc gummies texas cbd peach gummies cbd products columbus nebraska cbd natural products expo jello thc gummies top rated gummies thc