06 Pro

Správní poplatky SKD

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podléhá žádost o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů, žádost o změnu zápisu a žádost o výpis ze seznamu správnímu poplatku.

Výše jednotlivých správních poplatků

 • Žádost o zápis do seznamu: 3000 Kč
 • Žádost o změnu zápisu v seznamu: 1000 Kč
 • Výpis ze seznamu: 15 Kč / 1 strana

Správní poplatky lze uhradit:

 • kolkovými známkami
 • v hotovosti na pokladnách Ministerstva pro místní rozvoj:
  • hlavní pokladna: Staroměstské nám. 6, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Čt: 10 – 12, 13 – 15 hod; Pá: 10 – 12, 13 – 14:30 hod
  • pokladna – pracoviště Na Příkopě 3, Praha 1
   pokladní hodiny: Po – Pá: 9 – 11 hod
  • pokladna – pracoviště Letenská 3, Praha 1
 • peněžní poukázkou
 • převodem na účet Ministerstva pro místní rozvoj, číslo účtu 3711-629001/0710. Účet je veden u ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1; jako variabilní symbol se uvede IČ žadatele. Kód pro platby ze zahraničí je IBAN: CZ09 0710 0037 1100 0062 9001 nebo BIC (SWIFT) kód: CNBACZPP.

 

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement wholesale ultra boost juice male enhancement reviews max size male enhancement gel reviews specialist for premature ejaculation reviews rhino male enhancement ropaxin rx male enhancement beverly hills penis enlargement male enhancers treatment does zinc help premature ejaculation tests for erectile dysfunction thyroid low libido male swiss navy stamina male enhancement capsules male sex drive out of control treatment of premature ejaculation medscape home remedy for sexual performance how much do viagra sell for on the street keto bhb diet pills reviews what diet pill did melissa mccarthy use how did khloe lose all that weight how much weight can you lose in 26 days how to lose weight in the morning most effective diet pill with ephedra can you lose weight running 2 miles a day flush the fat pills internal flush patch on belly button to lose weight lose weight with low carb diet how do diet pills suppress appetite orange aug diet pill cbd gummies adverse reaction cbd and cbn for sleeping cbd chill gummies effects time release cbd gummies what strength of cbd is good for relieving back pain sugar free hemp bomb gummies kore organic cbd gummies pouch rodial cbd sleep drops review can cbd increase anxiety doxycycline hyclate ok with cbd gummies biosummit pure hemp gummies melodious essences cbd gummies