05 Říj

Metodiky k uveřejňování

Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele
(AKTUALIZOVÁNO dne 25. července 2023)

Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek
Metodický pokyn pro registraci do Věstníku veřejných zakázek
(AKTUALIZOVÁNO dne 31. března 2023)

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu
Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v podlimitním režimu

Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu
Postup pro uveřejnění formuláře F20 pro veřejné zakázky starší 5 let v nadlimitním režimu

Vážení zadavatelé,
vzhledem k tomu, že se v poslední době množí dotazy, jak správně vyplňovat formulář F20 v případě změny závazku ze smlouvy na uzavřenou veřejnou zakázku dle § 222, připravilo MMR podrobný postup, včetně vzorových příkladů, který naleznete metodicky_pokyn_F20_v04.

 

Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA
Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement formula para que sirve can aloe vera help with erectile dysfunction top 10 male enhancement creams pills to take for sex hot rod extreme male enhancement review all male enhance package underwear top male enhancement exercises hard times male enhancement will viagra help last longer age to buy male enhancement pills does running help erectile dysfunction how does fgm enhance male pleasure nitro x male enhancement lotus honey male enhancement hero male enhancement reviews real results from penis enlargement pills brahma male enhancement pill ingredients enzolast male enhancement usa does promethazine help sex drive best male enhancement herbs how to enhance a male orgasm liquid titanium male enhancement reviews cbd gummies to relieve anxiety cbd for sleep dosage honey bee cbd gummies what type of cbd helps anxiety cbd products in lancaster ca best cbd for sleeping cbd oil gummy worms cbd oil gummies 1000mg cbd gummies average price does gnc have good cbd products which cbd oil works best for pain cbd gummies vs tincture cbd beear shark gummies best cbd gummies for chronic back pain is cbd gummies legal in iowa 2023 organic premium hemp gummies cbd for help with sleep in redmond can cbd help back pain