Metodiky k zákonu č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

08 Úno
Inovativní metodika Inovativní metodika…
27 Říj
Svaz podnikatelů ve stavebnictví zpracoval ve spolupráci s Ministerstvem pro mís…
11 Zář
Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázk…
02 Úno
Stanovisko ve věci doby přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele – 2 nebo 5 …
05 Říj
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejný…
03 Říj
Metodiky ekologické Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek Šetrné pro…
03 Říj
Metodiky formální Čestné prohlášení ke střetu zájmů Oznámení o výběru dodavatele…
03 Říj
Metodiky obecné Evropské best practice pro malé a střední podniky Evropské best …
03 Říj
Odkaz na stránky MPSV, speciálně zaměřené na sociálně odpovědné zadávání (sociál…
30 Zář
Metodiky speciální k zadávacím řízením Zjišťování údajů o skutečném majiteli vyb…
30 Zář
Problematika stanovení lhůt Problematika stanovení lhůt Zjednodušené podlimitní …
Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.