Metodiky k zákonu č. 134-2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)

08 Úno
Inovativní metodika Inovativní metodika…
27 Říj
Možnosti řešení nákupu energií Možnosti řešení nákupu energií Svaz podnikatelů v…
11 Zář
Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázk…
02 Úno
Stanovisko ve věci doby přístupnosti dokumentů na profilu zadavatele – 2 nebo 5 …
05 Říj
Metodika k vyhlášce o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejný…
03 Říj
Metodiky ekologické Příručka EU o zadávání zelených veřejných zakázek Šetrné pro…
03 Říj
Metodiky formální Čestné prohlášení ke střetu zájmů Oznámení o výběru dodavatele…
03 Říj
Metodiky obecné Evropské best practice pro malé a střední podniky Evropské best …
03 Říj
Odkaz na stránky MPSV, speciálně zaměřené na sociálně odpovědné zadávání (sociál…
30 Zář
Metodiky speciální k zadávacím řízením Zjišťování údajů o skutečném majiteli vyb…
30 Zář
Problematika stanovení lhůt Problematika stanovení lhůt Zjednodušené podlimitní …
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.