05 Pro

Číselník NIPEZ

Číselník NIPEZ tvoří významnou část Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), přičemž slouží především jako informační podpora při zadávání veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak dodavatele.

Podpora spočívá jednak ve vylepšené klasifikaci jednotlivých CPV kódů pro lepší orientaci ve stromové struktuře a dále a to především ve standardizaci jednotného popisu předmětů veřejných zakázek (dále „VZ“).

Podrobný popis:

  • Číselník NIPEZ  obsahuje schválené položky zboží a služeb, které jsou předmětem trhu veřejných zakázek. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádaný do hierarchické stromové struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje uživatelům snadné vyhledávání požadované komodity, jinak řečeno umožňuje jim danou položku jednoznačně klasifikovat. Číselník NIPEZ vychází z klasifikace CPV, která je momentálně k dispozici na isvz.cz, přičemž je na základě analýzy této klasifikace upraven. Upraveny jsou zejména špatné překlady, nevhodná struktura hierarchie komodit, duplicity komodit.

Vedle přesné klasifikace je neméně důležitou součástí podpory při zadávání VZ také jednoznačný popis komodity pomocí sady parametrů.

  • Sada parametrů je skupina vlastností, které danou komoditu charakterizují a umožňují provést její popis tak, aby byla nezaměnitelná s jiným typem komodity. Jednotlivé vlastnosti jsou podle svého charakteru doplněny o pravidla a seznamy povolených hodnot či měrných jednotek, které budou zadavatelům umožňovat definovat standardizovaný popis komodity do poptávky a dodavatelům připravit obdobným způsobem popsaný výrobek do nabídky.

Cílem jednotného popisu zboží a služeb – komodit – nakupovaných orgány a organizacemi veřejné správy je, vedle podpory dosažení snížení cen nakupovaných komodit, také dosažení následujících efektů:

  • Zpřesnění popisu předmětu VZ;
  • Zefektivnění standardizace komodit

Odkaz na číselník NIPEZ:

https://isvz.nipez.cz/ciselniky/cnipez

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
cost of hims ed pills the best sexual performance pills vibrations to help erectile dysfunction herbal youth alpha male enhancement reviews at home male enhancement top 10 best male enhancement what usa dr is the best at male enhancement non prescrption ed pills what store to buy gold male enhancement pills natural herbal male enhancement pills extenze original formula male enhancement exercise to treat premature ejaculation sunmed cbd gummies nuleaf cbd anxiety cbd oil vs anxiety meds do cbd hemp gummies get you high just cbd snowman gummies benefits of cbd cigarettes no sugar cbd gummies hydrosol cbd benefits health benefits of thc vs cbd will cbd oil help tooth pain best rated cbd gummies for sleeping cbd medical products cbd male enhancement gummies uk cbd gummies for sleep orange county purest grade cbd oil for anxiety cbd product display stand cbd gummies dothan al natures only cbd gummies para que sirve how to take cbd with thc for severe pain cbd for anxiety and panic attacks uk starpowa premium cbd 5mg gummies cbd royal gummies cbd product accused of false thc levels wyld cbd gummies 500mg what places in arkansas sell cbd products use of cbd for pain control rodial cbd sleep drops review cbd products ft lauderdale