info-forum/vzdělávání

08 Bře
Jaký je názor zadavatelů a dodavatelů na návrhy změn v procesu přezkumu veřejnýc…
05 Bře
Vážená paní/vážený pane, Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo krátký dotazn…
29 Úno
MMR upozorňuje uživatele Věstníku veřejných zakázek na korektní vyplňování polož…
05 Úno
Dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou pod…
29 Led
Aktuálně probíhá plánovaná odstávka Věstníku veřejných zakázek (VVZ), a to do po…
18 Led
Společnost CROSS Zlín, a.s. byla vyloučena ze zadávacího řízení z důvodu nesplně…
12 Led
Vážení, upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavat…
04 Led
Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce Věstníku veřejných zakázek (VVZ) po …
02 Led
Změny předpisů účinné od 1. 1. 2024 Nadlimitní veřejné zakázky Výše limitů, podl…
14 Pro
Vážení zadavatelé, v souvislosti s přechodem ústředních orgánů státní správy a j…
07 Pro
Dne 7. 12. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 345/2023 Sb., o uv…
30 Lis
Vážení zadavatelé, od 1. prosince 2023 dochází ke změně provozovatele číselníku …
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
supplement increased sex drive how to help premature ejaculation furing sex extreme vitality ed pills rlx male enhancement review over the counter male erection pills erection pills non prescription how to enhance curls male 7 11 male enhancement pills how to be supportive if partner ejaculates prematurely alpharise male enhancement formula peak performance rx male enhancement potency shark cage pills erection difference between brahma male enhancement and viagra male enhancement pills viril x ebay shark tank keto pills where to buy can chiropractor help lose weight cheap diet pills that work fast uk vexgen keto pills directions sweat jacket to lose weight impact keto plus acv gummies reviews fastest way to lose weight for wrestling can you overdose on green tea diet pills green coffee bean diet pill does it work does keto pill really work pills that get rid of fat cells statistics on diet pills weight loss belly button pill diet pills tic tac royal blend CBD gummies where to buy tastebudz CBD infused gummies 1 1 CBD helps me sleep CBD oil products with certificate of analysis hemp gummies 25mg rachael ray holistic health CBD gummies signs of use CBD oil for pain best price on CBD gummies where to purchase proper CBD gummies CBD gummies for smoking near me gummi bears with CBD oil in south florida super CBD gummies for sex