info-forum/vzdělávání

22 Říj
Vážení zadavatelé, od 1. února roku 2024 dochází k zásadní změně podoby uveřejňo…
02 Říj
Vážení uživatelé, na základě rozhodnutí Evropské komise byla povinná implementac…
14 Čvc
V souvislosti s účinností novely zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016…
22 Čvn
Vláda České republiky na svém jednání dne 14. června 2023 schválila Výroční zprá…
16 Čvn
Novela zákona o zadávání veřejných zakázek byla dnes vyhlášena ve Sbírce zákonů.…
05 Čvn
Metodické doporučení mechanismu nákupu reklamy ve veřejných zakázkách v oblasti …
31 Kvě
Dne 30. 5. 2023 projednávala Poslanecká sněmovna novelu zákona o zadávání veřejn…
10 Kvě
Dne 10. 5. 2023 schválil Senát novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tím b…
25 Dub
Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství vydávají společné stan…
12 Dub
Dne 11. 4. 2023 postoupila Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o zadávání ve…
29 Bře
Poslanecká sněmovna schválila 24. 3. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zak…
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
v set explode male enhancement king size natural male enhancement alpha plus male enhancement best sexual performance pills for men what supplement increases sex drive how kegels help premature ejaculation el burro male enhancement prosolution plus male penis enlargement pills premature ejaculation best male enhancement customer reviews where can i buy gummies for erectile dysfunction activ otc male enhancement gum natures stimulant cbd gummies for sex male enhancment pills for does molly help with premature ejaculation how to take acv keto gummies diy diet pills pro ana tumblr weight loss pills with best reviews wegovy injection buy uk does keto diet help with mental health how to lose weight fast men where to buy apidren diet pills do i have to eat more to lose weight best exercise to lose weight and gain muscle how do i lose weight after pregnancy thirty plus diet pills taste tripping pills diet effective diet pills in mercury drug citadel health keto acv gummies reviews no fat slimming pills where can i buy gemini keto gummies blue moon cbd gummies melatonin making thc gummies with butter cbd for sleep disorders is cbd effective for anxiety havana hemp delta 8 gummies r cbd products true 10 cbd gummies hemp gummies for pain thc vs cbd for nerve pain cbd living pain patches