11 Zář

Odborné metodiky

Pomůcka ČKAIT pro aplikaci nových zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce  – odborný článek a metodika ČKAIT
Článek: Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce | ČKAIT (ckait.cz)
Metodika: Aplikace_zasad_odpovedneho_zadavani_ve_verejnych_zakazkach_na_projektove_prace.pdf (ckait.cz)

Inovativní metodika
Inovativní metodika

https://www.gremiumalarm.cz/o-asociaci/ke-stazeni/    
Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií    
Popis a účel metodiky: https://www.gremiumalarm.cz/2020/06/23/metodika-zadavani-verejnych-zakazek-na-bezpecnostni-technologie/    
Metodický pokyn Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm pro zadávání zakázek na dodávku bezpečnostních technologií. Tato metodika obsahuje doporučující pokyny k zadávání veřejných zakázek, zahrnující širokou oblast technických služeb a zařízení, sloužících k ochraně osob a majetku. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup v zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Metodika zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu
Metodika zadávání projektových prací pro zadávání zakázek malého rozsahu

Metodika, kterou zpracovala Komise ČKAIT pro ZZVZ, byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka pouze k postupu v zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Pokud by zadavatel zadával veřejnou zakázku v zadávacím řízení, musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nákup dodávek na komoditní burze
Nákup dodávek na komoditní burze

METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení
METODIKA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Praní a pronájem prádla a oděvů pro zdravotnická zařízení

Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken. Aktualizováno 2020. Metodika byla vytvořena ve spolupráci s MMR.
Metodický pokyn pro zadávání zakázky na dodávku nových oken nebo výměnu stávajících oken

Metodika byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky. Tato metodika slouží jako věcná pomůcka k postupu v zadání veřejné zakázky a je zpracována pro případ, kdy dochází k zadání zakázky na základě zpracované projektové dokumentace jako součásti zadávací dokumentace – např. ve zjednodušeném podlimitním řízení, nebo v otevřeném řízení. Tato metodika neřeší zadávání zakázky prostřednictvím stanovení technických podmínek na funkci a výkon. Samotný postup pro zadání veřejné zakázky musí být vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; proto je nutné vždy posoudit zakázku a postup zadávacím řízením s ohledem na konkrétní podmínky.

Metodika pro zadávání evaluací – Česká evaluační společnost – zpracováno a uveřejněno za metodické pomoci MMR – OPVZ
Metodika pro zadávání evaluací

Materiál NÚKIB k zohlednění varování ze dne 17. 12. 2018 v procesu zadávání veřejných zakázek
Materiál NÚKIB je dostupný v sekci Regulace a podpora, části Podpůrné materiály (odkaz zde)

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
natural remedies to help diabetic erectile dysfunction natural african male enhancement tonic male enhancement pre workouts prozac for premature ejaculation reviews mixing male enhancement pills and alcohol erectile dysfunction pills viagra cialis the effects of drug treatments for erectile dysfunction include sex enhancement pills for males without prescription does valium help premature ejaculation tiger male enhancement pills premature ejaculation pills from usa best male enhancement pill pegym berry shakes to lose weight cayenne fruit pills weight loss how can i be motivated to lose weight how to lose weight free program where should i inject my wegovy reviews on keto pills from shark tank small changes to lose weight rice cakes lose weight pills to make you gain fat vita sentinel acv gummies cerazette pill weight loss best diet pills to make you lose weight fast legalizing cbd products can you bring delta 9 gummies on a plane best thc free cbd products what type of cbd helps with chronic pain the cbd gurus sleep gummies cbd products at the winter fancy food show cbd jellies for anxiety can cbd create anxiety cbd joint pain apple wellness cbd capsules vs gummies keoni cbd gummies for tinnitus cbd products a health unlimited decatur ga cbd deep sleep review type 2 diabetes cbd gummies how much thc is a serving in a edible gummies thalamic pain syndrome and cbd