21 Čvc

Vláda schválila Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. července 2022 schválila svým usnesením č. 601 Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

V roce 2021 bylo v NEN evidováno celkem 2 681 zadavatelů, 21 431 dodavatelů a 42 356 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN. Procentuální nárůst oproti předchozímu roku byl 23,6 % u zadavatelů, 16,6 % u dodavatelů a celkově narostl počet uživatelů o 13,8 %. Finanční objem zadaných veřejných zakázek v NEN v roce 2021 činil celkem 84 579 172 774,94 Kč bez DPH. Finanční objem zadaných veřejných zakázek se vždy v průběhu následujícího roku zvyšuje tak, jak uživatelé dodatečně vkládají data do systému. Dá se předpokládat, že finanční objem zadaných zakázek za rok 2021 přeroste 100 mld. Kč – tj. cca 20 % trhu veřejných zakázek. Objem zadaných veřejných zakázek v NEN se zvýšil o 2,31 %.

Za rok 2021 zaměstnanci MMR realizovali 46 on-line školení, na kterých bylo proškoleno 976 uživatelů z řad zadavatelů i dodavatelů. Z důvodu pandemie coronaviru byla školení v roce 2021 realizována on-line formou.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
can i have unprotected sex on sugar pills what is extenze pills zing zing male enhancement herbal medicine to cure premature ejaculation doctor oz male enhancement what type of dr treats erectile dysfunction priaboost male enhancement reviews how many extenze pills do i take does l tyrosine help with erectile dysfunction rhino51 male enhancement pills does meridian cover wegovy is wegovy covered for weight loss how to lose weight on a budget miley cyrus weight loss pill diet pills phen fen do stationary bikes help you lose weight burn fat fast pills pills that make you lose appetite how is wegovy dose force factor acv gummies reviews essential elements acv gummies diet pill like adderall inmotion body keto flex pills is ozempic cheaper than wegovy good rays cbd gummies cbd gummies for sale in phx az what can cbd gummies do cbd gummy nutrition panel cbd and weimaraners anxiety cbd pain relief ointment thc or cbd for pain how do cbd gummies help with sleep renowne cbd products how to make cannabis infused gummy candy cbd gummies college station tx cbd products that deliver anywhere oral cbd benefits best cbd acne products edens cbd edibles gummies dixie botanicals cbd gummies