21 Čvc

Vláda schválila Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Vláda České republiky na svém jednání dne 14. července 2022 schválila svým usnesením č. 601 Zprávu o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021 obsahuje především informace o:

  • činnosti MMR v oblasti správy NEN (školící činnost, nové funkční verze systému NEN atd.),
  • počtu subjektů a uživatelů využívajících NEN pro zadávání veřejných zakázek,
  • využívání uživatelské podpory systému NEN (počet dotazů na uživatelskou podporu ze strany uživatelů atd.).

V roce 2021 bylo v NEN evidováno celkem 2 681 zadavatelů, 21 431 dodavatelů a 42 356 uživatelů s přiřazenou rolí v NEN. Procentuální nárůst oproti předchozímu roku byl 23,6 % u zadavatelů, 16,6 % u dodavatelů a celkově narostl počet uživatelů o 13,8 %. Finanční objem zadaných veřejných zakázek v NEN v roce 2021 činil celkem 84 579 172 774,94 Kč bez DPH. Finanční objem zadaných veřejných zakázek se vždy v průběhu následujícího roku zvyšuje tak, jak uživatelé dodatečně vkládají data do systému. Dá se předpokládat, že finanční objem zadaných zakázek za rok 2021 přeroste 100 mld. Kč – tj. cca 20 % trhu veřejných zakázek. Objem zadaných veřejných zakázek v NEN se zvýšil o 2,31 %.

Za rok 2021 zaměstnanci MMR realizovali 46 on-line školení, na kterých bylo proškoleno 976 uživatelů z řad zadavatelů i dodavatelů. Z důvodu pandemie coronaviru byla školení v roce 2021 realizována on-line formou.

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2022 č. 601 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2021

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.