24 Kvě

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení zadavatelé,

na níže uvedených odkazech naleznete Prohlášení o zpracování osobních údajů pro Národní elektronický nástroj, Věstník veřejných zakázek a Seznam kvalifikovaných dodatelů, které byly vypracovány v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR.

zde NEN
zde VVZ
zde SKD

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.