28 Úno

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Informace uvedené ve statistikách jsou čerpány z údajů odeslaných zadavateli k uveřejnění ve  Věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o veřejné zakázky zadávané dle

  • v minulosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních),
  • resp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních)

u kterých má zadavatel povinnost uveřejnit informace o zakázkách prostřednictvím stanovených formulářů. Ve statistikách nejsou zahrnuty  informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rozhodné pro zařazení do statistiky je datum odeslání formuláře k uveřejnění.

Statistiky k veřejným zakázkám
za rok 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020 – komentar
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2019
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2018
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2017
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2016
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2015
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
ram male enhancement pills tiger king male sex pills do penis enlargements pills work advantage of viagra pills male enhancement underwear mens do viagra pills help you last longer in bed best otc male enhancement pill review worldwide herbals male tonic enhancer herbal weight loss supplement seen on shark tank does pro burn keto gummies work books on burning belly fat shark tank biolyfe keto gummies herbalife belly fat burner rapid release keto gummies shake it slim weight loss gummies from forza supplements why am i not burning belly fat gymnema weight loss supplements best way to burn belly fat gym orange county keto gummies review top ten exercises to burn belly fat sugar and kush cbd gummies review taking cbd gummies at night is cbd gummies legit infused edibles cbd gummies fresh thyme cbd gummies how long do thc gummies last unopened natural cbd serum pain relief balm evergreen cbd gummies sophie trudeau diarrhea from cbd gummies cbd pain relief balm vital body therapeutics review ganja goddess cbd for pain cbd gummies grow hair best molds for gummy thc cbd for pain and relaxation best kind of cbd product for pain spectum cbd gummies xanthic cbd water benefits cbd products san diego is 10mg of thc gummy a lot is there cbd products that you can cook with