28 Úno

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Statistické údaje o veřejných zakázkách

Informace uvedené ve statistikách jsou čerpány z údajů odeslaných zadavateli k uveřejnění ve  Věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o veřejné zakázky zadávané dle

  • v minulosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních),
  • resp. dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (podlimitních a nadlimitních)

u kterých má zadavatel povinnost uveřejnit informace o zakázkách prostřednictvím stanovených formulářů. Ve statistikách nejsou zahrnuty  informace o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rozhodné pro zařazení do statistiky je datum odeslání formuláře k uveřejnění.

Statistiky k veřejným zakázkám
za rok 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020
Statistiky za leden – prosinec 2020 – komentar
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2019
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2019
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2018
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2018
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2017
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2017
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2016
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2016
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2015
Komentář ke statistikám veřejných zakázek za rok 2015
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2014
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2013
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2012
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2011
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2010
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2009
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2008
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2007
Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006 Statistiky k veřejným zakázkám za rok 2006
Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
maximize male enhancement pills biocentric health eroxin male enhance buying male enhancment from a self checkout noxitril male enhancement pills reviews erectile dysfunction pills oral medication what helps a mans sex drive 50 plus vitamins helps erectile dysfunction what is the best herbal supplement for erectile dysfunction ann summers viagra pills what to eat to help erectile dysfunction no prescription ed pills bipolar medication and erectile dysfunction plant based diet plan for weight loss tea to lose weight diet pills natural no side effects how can i lose weight without losing muscle all new apple cider vinegar gummies how to use keto pills effectively stop eating to lose weight how morbidly obese lose weight sunday anxiety cbd can children take hemp gummies platinum x cbd gummies 1000mg hemp cbd vs weed cbd for anxiety cbd gummies near 85015 stanley brothers cbd gummies info on factd about cbd products that is copyright free koi cbd gummies 60g pain medicine lotion prescription cbd cbd gummies to control blood sugar fresh thyme cbd cream for pain cbd joint pain pills topical cbd for anxiety essential oils or cbd oil for anxiety swanson health products cbd best budget cbd cream for pain how do topical cbd products work ultra cbd gummies for ed cbd gummies for golf roll on pain relief with cbd