24 Říj

NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je IT systém určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek (VZ). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) spustilo Národní elektronický nástroj do ostrého provozu dne 1. srpna 2015. Se systémem NEN v ostrém provozu se můžete seznámit na internetové adrese: https://nen.nipez.cz.

V systému NEN lze administrovat všechny druhy zadávacích řízení dle aktuálního znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), včetně výběru subdodavatele podle obranné směrnice (DEFENCE).

Veškeré funkcionality související se zadáváním VZ a uveřejňování na profilu zadavatele v systému NEN jsou poskytovány uživatelům zcela zdarma (kromě služeb třetích stran – pořízení elektronického podpisu, šifrovacího klíže, poplatky za uveřejnění VVZ). Systém je vhodný pro všechny kategorie zadavatelů, kteří chtějí v rámci administrace VZ používat komplexní a ucelený sytém, který je:

  • Certifikovaným nástrojem garantovaný státem – správcem systému je MMR.
  • V souladu s platnými právními předpisy a souvisejícími vyhláškami.
  • Splňuje nejpřísnější pravidla kybernetické bezpečnosti včetně požadavků na bezpečné uložení a právní průkaznost dat.

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.