24 Říj

El. tržiště veřejné správy

 

 

Česká pošta Český trh sdružení Tendermarket Syntaxit Vortal
 Ukončena koncesní smlouva a provoz ke dni 17. 7. 2014. Ukončen provoz ke dni 7. 1. 2016.   Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017. Koncesní smlouva ukončena ke dni 30. 6. 2017.  Ukončen provoz ke dni 6. 1. 2015. Koncesní smlouva ukončena ke dni 31. 8. 2015.

AKTUALIZACE
Ke dni 30. 6. 2017 byly koncesní smlouvy s provozovateli elektronických tržišť ukončeny. Bližší informace jsou k dispozici v sekci Aktuality.

Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bylo spuštěno celkem 5  e-tržišť.

Hlavním záměrem nové úpravy elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Regulaci nového systému elektronických tržišť upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. 5. 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků, usnesení vlády č. 451 ze dne 15. 6. 2011, k Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, k Vzorovému provoznímu řádu elektronického tržiště, k Metodickému pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343.

Vláda ČR schválila návrh Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém byl stanoven termín spuštění nového systému elektronických tržišť na 1. 5. 2012 a termín povinného používání elektronických tržišť pro ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace na 1. 7. 2012.

Usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 rovněž obsahuje Změny pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit v návaznosti na novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. 4. 2012.

Více viz Materiály ke stažení.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
list of drugs causing erectile dysfunction can viagra help in a heart attach event wildmant male enhancing underwear to male enhancement pill nyc selling male enhancement pills erectile dysfunction from psychiactri medication pills to decrease male libido red viper male enhancement reviews nu skin weight loss supplements does vitamin c burn belly fat does pfizer make a keto gummy kiss my keto keto gummies male weight loss and testosterone supplements instant keto acv gummies ace keto acv gummies shark tank episode what is the best exercise for burning belly fat good exercises for burning belly fat can turmeric burn belly fat does zinc supplement help with weight loss does anything burn belly fat f1 keto acv gummies reviews how do burn belly fat trim keto tonic gummies does golo burn belly fat best place to buy keto gummies taking gummy vitamins on keto does cycling burns belly fat can push ups burn belly fat cbd gummies 25g cbd gummy club o5euz135ny purekana premium hemp gummies does cbd help period pains health warriors cbd gummies will cbd gummies show up on a urine drug screen gummies cbd infused extreme strength cbd gummies 120 mg private label d8 hemp gummies kushly cbd gummies price cbd products registered for horses cbd products at southland mall aurora co