12 Lis

Úplné znění zákona o veřejných zakázkách

ARCHIV

Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2016
Úplné znění zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. ledna 2016

Dne 29. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a rovněž zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek. Oba zákony vstoupí v účinnost dne 1. října 2016.

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
where to buy joymode male sexual enhancement gnc how to cure erectile dysfunction quickly maximizer xl male enhancement can cardio cure erectile dysfunction how can i fix my erectile dysfunction without pills lure prolong male enhancement gel directions alpha test male enhancement cbd gummies reviews for sex are oysters a natural viagra how to support a partner with erectile dysfunction verti male enhancement gummies garlic pills for weight loss extreme weight loss pills that work weight loss drug pill weight loss muscle gain diet supplements weight loss pills that are effective what is the best and safest weight loss pill weight loss pills and fad diets daisy weight loss supplements cranberry pills help with weight loss best weight loss pill for women online khloe kardashian secret to loss weight pills jillian weight loss supplement weight loss dietary pills weight loss pill that burns fat all natural fast weight loss pills where can you buy slim candy keto gummies size zero weight loss pill do b12 supplements work for weight loss weight loss supplements xxfitness ms energy weight loss pills does cbd take pain away otc thc gummies smooth leaf san ramon cbd products crystal creek organics cbd gummies can you bring thc gummies to italy does cbd gummies interfere with any medications 50mg cbd gummies how much is rejuvenate cbd gummies