12 Lis

Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy

ARCHIV

Stěžejním účelem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zabezpečit vytvoření konkurenčního prostředí a zabránit diskriminaci při zadávání veřejných zakázek, docílit racionálního rozdělení veřejných
prostředků na základě výběru nejvhodnější nabídky, rovného a spravedlivého přístupu dodavatelů na trh veřejných zakázek, kde existují významné obchodní možnosti, a posílení konkurence mezi podnikateli.

Pozn. dočasně ponecháno. Od 1. 10. 2016 vstoupil v účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
viagra help for premature ejaculation erectile dysfunction can be reversed without medication best penis enlarger pills antidepressant sex drive help different types of ed pills function of viagra pills sex delay pills in usa non prescription male enhancement does oatmeal help with erectile dysfunction male enhancement vitamin shoppe is sildenafil used to treat erectile dysfunction what is male enhancement testo vital unprotected sex day before sugar pills treating chronic erectile dysfunction alcoholucs 1 over the counter male enhancement pills for bottoms gay sex best workout to get toned and lose weight pink weight loss pills keto gummies to lose weight how to lose weight when you re over 60 lipofuze diet pill reviews the guardian diet pills blood pressure medicing effect on periods cancer scare blood pressure pills high blood pressure medication losartan hctz which blood pressure medication has the fewest reported side effects blood pressure medications that cause dry cough the medical term for high arterial blood pressure is cbd pain management strain of cbd gummies to stop smoking shark tank what does koi cbd gummies do places to buy cbd gummies near me can i use fsa for cbd products cbd tablets benefit what type of cbd oil cartridges help anxiety cbd drinks help with anxiety the platinum series gummy bers 500 mg of cbd who owns pure strength cbd gummies cbd american shaman gummies directions what cbd products does vapor maven use