17 Pro

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách_new

V této sekci naleznete aktualizovaný seznam výročních zpráv, strategických a analytických dokumentů týkajících se zadávání veřejných zakázek, které Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně zpracovává a předkládá vládě České republiky. Po kliknutí na odkaz se zobrazí podrobné informace k příslušnému dokumentu.

Přehled výročních zpráv a dokumentů MMR
Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.