17 Pro

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách_new

V této sekci naleznete aktualizovaný seznam výročních zpráv, strategických a analytických dokumentů týkajících se zadávání veřejných zakázek, které Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně zpracovává a předkládá vládě České republiky. Po kliknutí na odkaz se zobrazí podrobné informace k příslušnému dokumentu.

Přehled výročních zpráv a dokumentů MMR
Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014

 

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
what is cialix male enhancement pills weight lifting helps erectile dysfunction vericil male enhancement pills can modafinil help with premature ejaculation x1 male enhancement formula does progesterone help with sex drive does pineapple juice help with erectile dysfunction potassium nitrate supplement for erectile dysfunction i do red male enhancement pills locally vitalix male enhancement pills how to increase sex stamina for male pills best supplement for libido and erectile dysfunction purple rhino pills reviews fish oil pills sex drive how to fix erectile dysfunction from adderall over the counter male erection pills best morning exercise to lose weight best weight loss and appetite suppressant saxenda vs wegovy side effects pcos diet for weight loss the two diet pills that doctors prescribe together phentermine online diet pill 30 day diet pills ingredients lipo x diet pills cannabis watermelon gummies thc gummies hopkins high cbd products hemp sweet gummies bears cbd blood sugar gummies cbd chronic pain elderly cbd gummies for sleep and calm order cbd products can i take cbd gummies in the morning cbd benifits sleep whats are hemp derived gummies cbd gummies no thc side effects anxiety stick cbd is cbd products legal cbd pouches for sleep how to use cbd to help anxiety