18 Pro

Veřejné zakázky malého rozsahu

VZMR (B5)

  • vymezení a kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
  • náležitosti zadávací dokumentace, kvalifikace, hodnocení
  • základní postupy u veřejných zakázek malého rozsahu

školení určené pro začátečníky

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
easiest way to get ed pills gnc male enhancement drugs over 60 erectile dysfunction pills usa best male ed pills for diebetic earthmed cbd gummies for ed reviews cobra erection pill review can high blood pressure help erectile dysfunction virmax ds male performance enhancer paltrox rx rx male enhancement sensuous raging bull male enhancement formula 100ml reviews passion male enhancement pills best product for male enhancement male enhancement nitric oxide cbd for ed gummies ratings for code black male enhancer atomic x male enhancement pills 2nd week of wegovy doctor juan rivera keto acv gummies does sleeping naked help lose weight what is the best diet pill over how do endomorphs lose weight fast how to get discounts on wegovy safe diet pills for thyroid patients can vitamin c help you lose weight 30 day diet pills before and after are keto pills good can wegovy cause erectile dysfunction are keto blast gummies legit joy cbd gummies what can upping the mg of a cbd product do best hemp gummies for pain eagle hemp cbd gummies halal cbd products cannabis gummies del mar are cbd gummies safe to take total cbd gummies to clean blood vessels dosage of 600 mg cbd for sleep power bull cbd gummies price berry exotic cbd pain relief thc gummies golden valley