05 Říj

Veřejné zakázky malého rozsahu

VZMR (B5)

  • vymezení a kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
  • náležitosti zadávací dokumentace, kvalifikace, hodnocení
  • základní postupy u veřejných zakázek malého rozsahu

školení určené pro začátečníky

Přijďte prosím o něco dříve kvůli prezenci.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli místo uvolnit dalším zájemcům.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
viral x male enhancement malemax male enhancement male enlargement enhancement capsules steel rx male enhancement pills sexual wellness ayurvedic supplements sex enhancer pills near me supplements to increase sex drive male where can i buy male enhancement supplements supplements that can lower sex drive rhino pills used for what are safe drugs to take for erectile dysfunction best way to take male enhancement pills gnc male sex enhancement longjack male enhancement formula safe ways to cure erectile dysfunction sex pills for a long nite rider energy keto apple cider vinegar gummies lose weight with planks how safe are keto pills prescription diet pills available in south africa can you make your own apple cider vinegar gummies how much weight can u lose taking turmeric diet pills los angeles diabetes appetite suppressant injection before bed to lose weight how can a vegetarian lose weight pills that burn fat cells shark tank gummy weight loss do cbd gummies interact bad with adderall reviews on pure cbd gummies cbd products and hsa goldline cbd gummies cbd for menstrual pain dank gummies cannabis infused best cbd gummy bears cbd benefits for horses mood gummies cbd thc miracle nutritional cbd sugar free gummies cbd gummies bag cbd gummies 50mg uk