11 Srp

Veřejné zakázky malého rozsahu

VZMR (B5)

  • vymezení a kategorie veřejných zakázek malého rozsahu
  • náležitosti zadávací dokumentace, kvalifikace, hodnocení
  • základní postupy u veřejných zakázek malého rozsahu

školení určené pro začátečníky

Přijďte prosím o něco dříve kvůli prezenci.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli místo uvolnit dalším zájemcům.

Na vybrané školení se již nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
5g male enhancement review rvyialis male enhancement pills chicago male enhancement reviews sex while on placebo pills chemicals that enhance male orgasms erect chin pills healthy body male enhancement does penis enlargement pills really work plus ed pills reviews similar to viagra telingual pills taken do cbd gummies really increase penis size medication for enhanced sexual performance magnum male enhancement xxl 250k review sex drive jack supplements weight loss pills covered by medicare now slim diet pills review how much protien do i need to lose weight dash diet keto pills uly keto cbd gummies diet pills false advertising suit buy preludin diet pills will diet pills take fat from stomach k3 mineral keto gummies how quickly can i lose weight on weight watchers best weed strain for appetite suppression buy diet pills in usa does hrt make you lose weight most healthy diet pills how did katy perry lose weight took diet pills while pregnant cbd gummies available at cvs thc gummies vs thc cbd gummies cbd for sleep during pregnancy 100 organic cbd gummies original cbd gummies cbd for focus and anxiety cbd thc gummies massachusetts hiw many grams of thc innan edible gummies cbd yuppie gummies does cbd salve help knee pain