05 Úno

Školení VVZ – eForms

Oddělení NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na školení VVZ-eForms, které bude probíhat on-line formou.

Osnova školení:
(1) právní východiska uveřejňování formulářů ve VVZ od února 2024
(2) hlavní změny v uveřejňování formulářů od února 2024
(3) nové typy formulářů
(4) změny v provozním řádu VVZ, metodický rámec, nápověda
(5) ukázka vyplnění, validace a odeslání formuláře typu “Zahájení” (na příkladu formuláře 16 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
(6) ukázka vyplnění, validace a odeslání formuláře typu “Výsledek” (na příkladu formuláře 29 – Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka)
(7) souhrnná čtvrtletní oznámení (rámcové dohody, DNS)
(8) další operace nad formuláři – kopírování, opravy, tisk, navazování na formuláře uveřejněné do ledna 2024
(9) dotazy

Účast:
Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 2 pracovní dny před termínem konání.

2 dny před začátkem školení Vám bude zaslána pozvánka na školení na Váš email. Školení proběhne přes Microsoft Teams. Microsoft Teams běží na jakémkoliv prohlížeči – Chrome, Edge, firefox atd. V době konání školení prosím klikněte na odkaz, který Vám bude zaslán na Váš email, a připojte se ke společnému video hovoru.

V případě, že se školení, na které jste přihlášeni, nebudete moci zúčastnit, nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce. Děkujeme.

Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Janu Fafejtovou, email: Jana.Fafejtova@mmr.gov.cz nebo Ing. Marcelu Lonskou, e-mail: Marcela.Lonska@mmr.gov.cz

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
extenze plus dietary supplement male enhancement stores does holding your breath help erectile dysfunction can you have unprotected sex during the sugar pills reviews best natural supplements for male enhancement size is there any cure for premature ejaculation alpha ignite male enhancement fast natural male enhancement bulbao male enhancement ingredients can viagra treat pe sex and thc gummies medications to treat erectile dysfunction top rated male enhancement safe erectile dysfunction pills for heart patients libido max for men will cbd gummies help with ed male enhancement pill in a capsule single purchase pills to fix ed christian male enhancement reviews do you need blood pressure medication does asthma medication increase blood pressure treatment of elevated diastolic blood pressure aafp blood pressure medication 011 dry cough from high blood pressure medication what blood pressure medication that makes eyes water high blood pressure medication names during pregnancy rediclinic blood pressure medication blood pressure drug lisinopril blood pressure medication muscle fatigue cbd products for back pain thc gummies legal mn can you buy a cbd product from a dispensary without is 50 mg of cbd good for pain what dose of cbd for anxiety are cbd gummies pegal in nj using cbd for children with anxiety sleep cbd gummies uk how many milligrams of thc gummies should you take rejuvenate cbd gummies review child ate thc gummies 350mg thc dank gummies