18 Pro

Novela ZZVZ

Novela ZZVZ

  • školení se zabývá nejvýznamnějšími změnami souvisejícími s novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 16. července 2023

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
enhancing the male orgasm is it safe to have sex on placebo pills ava awards male enhancement winner male enhancement pills with black horses what are male enhancement pills for natural way to help erectile dysfunction does viagra treat ed male enhancement pills testmax rhino african male enhancement drink best male enhancement pills single pack erectile dysfunction heart disease medication nitroxin male enhancement free trial stamina plus male enhancement male enhancement centers of america does viagra connect help you last longer does tobacco help erectile dysfunction buy sex pills online smokeculture best male enhancement supplements review healthy food swaps to lose weight is golo release an appetite suppressant lizzo did she lose weight what medicine can i take to lose weight fast when will wegovy be available in the us pep one and pep two diet pills mega green tea fat burning pills dr juan rivera weight loss gummies keto pill diet reviews shape and shine diet pills reviews are oprahs gummies legit does crack make you lose weight green room cbd products how many mg of thc in gummie cbd gummies for weight loss cbd vs cbg for sleep acute anxiety relief cbd how to invest in cbd products cbd capsules for pain dosage cope premium cbd products best cbd gummy for inflammation cbd gummies for smoking reviews