18 Pro

Nová úprava dynamického nákupního systému

Nová úprava dynamického nákupního systému

  • Zavádění DNS podle novely ZZVZ
  • Zadávání veřejných zakázek v DNS podle novely ZZVZ

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
impress male enhancement reviews do testosterone boosters help with premature ejaculation best things for ed pills cialix male enhancement review dr oz enhance male climax prostate best male sex pills to last longer black mamba sex pills reviews cbd and male enhancement gummies things that help enlarge a penis homemade remedies to cure erectile dysfunction pills to take after unprotected sex how to cure premature ejaculation naturally free instant keto burn pills reviews keto pills for losing weight how to lose weight fast in project zomboid best whole food diet for weight loss do you lose weight after surgery smoothies to lower cholesterol and lose weight grn diet pills philippines vital nutrition keto pills diet pills that block carbs can i have fiber pill on keto diet shake it slim gummies keto plus diet pills for sale what to stay away from to lose weight shark tank keto pills store locator rx prescription diet pills can vitamin b help you lose weight squib cbd gummies huuman cbd gummies for sale does cbd help with ocd and anxiety pure canna cbd gummies natures only cbd gummies for sale pure kanna cbd gummies cbd tincture for tooth pain fly to florida cbd gummies 3rd party certified cbd products with thc cbd gummies knoxville tn healthy hemp 100mg cbd pain balm is cbd better than anxiety medication