03 Kvě

Dokumenty v zadávacím řízení

Dokumenty v zadávacím řízení

  • Obecná pravidla pro předkládání dokumentů (jazyk, forma)
  • Nahrazení předložení dokumentu odkazem do informačního systému veřejné správy
  • Čestné prohlášení v zadávacím řízení, jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
  • Kdy si dodavatel vystačí s kopií dokumentu, kdy musí být předložen originál
  • Předkládání dokladů v nabídkách dodavatelů
  • Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy
  • Digitální a analogová podoba dokladů. Jak získat originální digitální dokument?

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.