03 Kvě

Dokumenty v zadávacím řízení

Dokumenty v zadávacím řízení

  • Obecná pravidla pro předkládání dokumentů (jazyk, forma)
  • Nahrazení předložení dokumentu odkazem do informačního systému veřejné správy
  • Čestné prohlášení v zadávacím řízení, jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
  • Kdy si dodavatel vystačí s kopií dokumentu, kdy musí být předložen originál
  • Předkládání dokladů v nabídkách dodavatelů
  • Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy
  • Digitální a analogová podoba dokladů. Jak získat originální digitální dokument?

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best penis enlargement drug max flow male enhancement pills stiff rox male enhancement pills savage grow plus male enhancement male enhancement pill 2024 african angel natural male enhancement tonic hard ten days male enhancement pills science CBD gummies for ed reviews male enhancement lion pill penis enlargement best how to cook to lose weight lose weight with ear magnets quick loss diet pills stacker 2 weight loss pills purefit keto pills are they safe where can i get wegovy right now best protein powder to lose weight female great results keto plus acv gummies oprah fat melting gummies keto pills real reviews active keto gummies ireland are gummy bears keto royal keto gummy review go90 keto acv gummies reviews powerball cbd gummies texas delta 9 gummies cbd jello gummies beat thc gummies manufacturing cbd products in arizona purestasis cbd gummies hemp gummies australia hemp bombsl cbd gummies how much cbd gummy for sleep cbd pen for anxiety uk recommended amount of thc gummies are delta 9 gummies bad for your liver best cbd for sleep near me best quality hemp gummies cbd edible health benefits bio lyfe cbd gummies review